සෑම සති අන්තයකම සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී, ජාති ආගම් භේදයන්ගෙන් තොරව, අති භාග්‍යවත් නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියට ලැදි සැදැහැවතුන් එතුමියට හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීම සඳහා රැස්වන්නේ, එම යාච්ඤාව නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියට මහත්සේ ප්‍රසන්න වූ යාච්ඤාවක් බවට පත් වී ඇති නිසාය.

 

එම යාච්ඤාව 2012 වර්ෂයේ දී ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් විසින් ලියනු ලැබූ යාච්ඤාවක් වන අතර, ප්‍රථම වරට එම යාච්ඤාව ප්‍රසිද්ධියේ උච්චාරණය කරනු ලැබුවේ 2012 සැප්තැම්බර් 8 වෙනි දින කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී ය. කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය මහත් ප්‍රාතිහාර්‍යයන් සිදුවන නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන් විසිතුන් වාරයක් දර්ශණය වූ ප්‍රභල හාස්කම් සිද්ධස්ථානයකි.

 

2012 සැප්තැම්බර් 8 වෙනි දින ප්‍රථම වරට මෙම හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කරනු ලැබූ දිනයේදී ම ප්‍රාතිහාර්‍යයන් කීපයක්ම සිදු විය. ඉන්පසුව මෙම හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කරනු ලැබුවේ අවුරුදු 5 කට පසුව 2017 අප්‍රියල් 29 වෙනි සෙනසුරාදා සවසයි. එතැන් සිට දැන් සතියේ සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස මෙම හාස්කම් යාච්ඤාව කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය වෙත පුද කරනු ලබන්නේ සැදැහැවත් ජනතාවගේ ද සහභාගිත්වයෙනි. සතිපතාම, නිතිපතාම නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය අති ප්‍රබල ප්‍රාතිහාර්‍යයන් සිදු කරමින් කිසිදු භේදයකින් තොරව එතුමිය සොයා එන දරු දැරියනට පිහිට වීම පමණක් නොව එතුමිය පිහිට වන්නා වූ ආකාරය ද පුදුමාකාර වේ.

 

2017 අගෝස්තු 12 වෙනි සෙනසුරාදා සවස, නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන් වූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සරණය සොයා විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය වෙත පැමිණ සිටි සැදැහැවතුන් අතරින් කණ්ඩායමකට, සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනට ඇතුළු වී, නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය ව විසිතුන් වතාවක් දැකගැනීමේ සුවිශේෂී භාග්‍ය හිමිකර ගනු ලැබූ සහ මෙම හාස්කම් යාච්ඤාව ලියනු ලැබූ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් සමග, නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය වෙත මෙම හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීමට අවස්ථාව ලැබුන අතර, එම අවස්ථාව මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැක ගත හැකියි