මීගමුව පොලිස් අධිකාරි කාර්යාලයේ පිවිසුම් දොරටුව අසල බුදු රජාණන් වහන්සේගේ සහ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රතිමා දෙකක් දෙසැම්බර් 15 වෙනි අඟහරුවාදා (ඊයේ) ස්ථාපිත කරනු ලැබූ අතර, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාව ආසිරි ගන්වනු ලැබුවේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමන්ගේ සුරතිනුයි.

 

ප්‍රතිමාව ආසිරි ගැන්වීම සදහා මීගමුව පොලිස් අධිකාරි කාර්යාලය වෙත පැමිණි ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ව ඉතාමත් බැතියෙන් පිළිගනු ලැබූ මීගමුව කොට්ඨාශ භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි සමන් සිගේරා මහතා, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ව, ප්‍රතිමා තැන්පත් කර ඇති ස්ථානය වෙත කැදවාගෙන යන ලදී.

 

බුදු රජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාව ද, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාව ද පොලිස් අධිකාරි කාර්යාලයේ පිවිසුම් දොරටුව අසල, එකිනෙකට ඉතාමත් සමීපව සහ ඉතාමත් ගෞරවාන්විතව තැන්පත් කර තිබුණ අතර, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාව ආසිරි ගන්වා, ප්‍රතිමාව අසලින් රතු පැහැති ඉටිපහනක් ද දල්වනු ලැබුවා. ඉන්පසු ප්‍රතිමාව ඉදිරියේ ටික වේලාවක් නිහඩව යාච්ඤා කරනු ලැබූ උන්වහන්සේ ප්‍රතිමාව සිපාචාර කරනු ලැබුවා.

 

අනතුරුව ඒ අසලින්ම තැන්පත් කර ඇති බුදු රජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාව ඉදිරියේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමා විසින් සුදු මල් වට්ටියක් තැන්පත් කර උපහාර දැක්වූ අතර, ඊට උන්වහන්සේ සමග ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි සමන් සිගේරා මහතා ද එක්විය.

 

බුදු රජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාව ඉදිරියේ ගෞරව දක්වා තැන්පත් කිරීම සදහා මල් වට්ටියක් සූදානම් කරගෙන එහි රැගෙන යනු ලැබුවේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමාණන් ම වීම සුවිශේෂී සිදුවීමක් වූ අතර, එය කාගේත් ප්‍රශංසාවට ලක් වූයේ, එය අධ්‍යාත්මික සංහිදියාවේ නිහතමානී ආදර්ශයක් වූ නිසයි.

 

මෙහි ඔබට දැකගත හැකි වන්නේ, මෙම සිද්ධිය අලලා ගනු ලැබූ ඡායාරූප කිහිපයකි