අභාවප්‍රාප්ත පීටර් සිල්වා මහතාගේ අවසන් කටයුතු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවේ

කමරාගොඩ පදිංචිව සිටි ඒ. පීටර් සිල්වා මහතා 2012 අගෝස්තු 9 වෙනි දින අභාවප්‍රාප්ත වූ අතර, භූමදානය අගෝස්තු 12 වෙනි ඉරිදා සිදු කරන ලදී.   අභාවප්‍රාප්ත පීටර් සිල්වා මහතාගේ අවමගුල් මෙහෙය ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු විය. අවසාන පිළිවෙත් සඳහා ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා, දේහය තැන්පත් කර තිබූ පීටර් සිල්වා මහතාගේ නිවසට අගෝස්තු 12…