කිසිදු භේදයකින් තොරව ජන  හදවත් දිනාගත් ‛‛නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන් වන, කටුනායක අප ස්වාමිදූට ගෞරවය සහ මහිමය සඳහා සන්ධ්‍යා නුවානය’’ දැන් සෑම මාසයකම පළමුවන සෙනසුරාසා පැවැත්වෙන අතර, මීළඟ නුවාන දිනය යෙදී ඇත්තේ ජූනි 1 වෙනි ලබන සෙනසුරාදාටයි.

 

‛‛ජන්ම දෝෂයෙන් නිර්දෝෂව පිළිසිඳුන තැනැත්තිය මමයි. මෙම දේව මෙහෙයන්ට විශ්වාසයෙන් යුතුව සහභාගි වන අයට ඔබ මගින් දේව වරප්‍රසාද බෙදා දීම මාගේ ආශාවයි’’ කියා කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණය වෙමින් පැවසූ කන්‍ය මරිය තුමී, මෙම සන්ධ්‍යා නුවාන මෙහෙයට දැඩි කැමැත්තක් දක්වනු ලැබුවා පමණක් නොව, ඊට භක්තියෙන් සහ විශ්වාසයෙන් සහභාගි වන්නන්ට බොහෝ පුදුමාකාර පිහිට වරප්‍රසාදයන් ද දානය කරනු ලැබුවා. තිස් අට වසරක් පැරණි මෙම සන්ධ්‍යා නුවාන මෙහෙයට සහභාගි වන්නාවූ සැදැහැවතුනට මේ පිළිබඳව ඇත්තේ අත්දැකීම් රැසක්.

 

‛‛නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන් වන, කටුනායක අප ස්වාමිදූට ගෞරවය සහ මහිමය සඳහා සන්ධ්‍යා නුවානය’’ ලබන සෙනසුරාදා සවස 4 ට, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ වෙනවා.

 

සෑම නුවාන මෙහෙයකදී මෙන්ම ලබන සෙනසුරාදාත් දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදීය ජේසු තුමන්ගේ ආශිර්වාදය දානය කිරීම සහ රෝගීන් ආසිරි ගැන්වීම ද සිදු කෙරෙනවා.

 

සන්ධ්‍යා නුවාන මෙහෙයට පැමිණෙන විට, යැදුම් උච්චාරණයෙන් ඊට සහභාගිවීම සඳහා නුවාන පොත් රැගෙන එන ලෙස, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ දේව මෙහෙයන් සංවිධායක කාර්‍යාලය සියළුම සැදැහැවතුන් වෙතින් ඉල්ලීමක් කරනවා.