ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සාමාන්‍යයෙන් තම අපොස්තුළුතුමන්ලා සමග ඉතාමත් සුහදව ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමින් කටයුතු කළ ඉතාමත් යහපත් ගුරුදේවයාණෝ කෙනෙක් – ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණෝ පවසති

‛‛අපි සියළු දෙනා මෙසේ රැස්වී සිටින්නේ ජේසුස් ස්වාමීන්වහන්සේ, අපි සියළු දෙනාගේම ස්වාමීන්වහන්සේ, සියළු අපොස්තුළුවරුන්ගේ ගුරුදේවයාණෝ, අපේ ආදරණීය ගුරුතුමා, දැනට අවුරුදු 2000 කට තරමක් අඩු කාලයකට පෙර, මේ ලෝකයෙන් සමුගන්නට පෙර දින රාත්‍රියේ උන්වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන් වූ, උන්වහන්සේ ම තෝරාගත් උන්වහන්සේගේ ම අභිමතය පරිදි උන්වහන්සේගේ ම කැමැත්තෙන්, තෝරාගනු ලැබූ සිය අග්‍ර ශ්‍රාවකයන්වූ අපොස්තුළුතුමන්ලා සමග රාත්‍රි භෝජනය…