2017 පෙබ්‍රවාරි 2 වෙනි දිනය ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ගේ හැටවන උපන් දිනය විය. මේ නිසා පෙබ්‍රවාරි 1 වෙනි දින රාත්‍රී 11.30 ට, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ පවත්වනු ලැබූ මධ්‍යම රාත්‍රී උපන් දින සංවත්සර මංගල්‍ය පූජාවෙන් පසුව එම උයනේදීම පවත්වනු ලැබූ පොදු ජන හමුවේ දී, අපොස්තලික මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සශික විෂාන් මහතා විසින් ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් වෙත පිරිනමනු ලැබුවේ කදිම උපන් දින ත්‍යාගයකි. එයනම් අවුරුදු විස්සක් පැරණි බොන්සායි ක්‍රමයට වවනු ලැබූ සමන් පිච්ච මල් පැලයකි.

 

අපට දැනගන්නට ලැබුණ පරිදි අපොස්තලික මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සශික විෂාන් මහතා මෙවැනි උපන් දින ත්‍යාගයක් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් වෙත පිළිගැන්වීමට හේතුව වී ඇත්තේ මෙයයි.

 

පසුගිය (2016) දෙසැම්බර් මැද භාගයේ අපොස්තලික මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සශික විෂාන් මහතා ජපානයේ සංචාරයක නිරත වූ අතර එහිදී මෙම බොන්සායි ශාක කලාව පිළිබඳව දැක ගැනීමට ලැබී ඇත.

 

අප ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් ද මල්වලට විශාල ආශාවක් දක්වන අතර, විවිධ මලින් විසිතුරු වී ඇති පුද්ගලීක මල් උයනක්, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ උන්වහන්සේ සතුව පවතී. එම උයන තුලට මෙම බොන්සායි ශාකයක් ඇතුළු කල යුතු යයි සිතා සශික විශාන් මහතා, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ උපන් දිනයට බොන්සායි ක්‍රමයට සෑදූ පැලයක් තෑගි කල යුතු යයි තීරණය කර ඇත්තේ පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ මැද භාගයේ දී ජපානයේ සිටය.

 

පෙබ්‍රවාරි 2 වෙනි දින සිය හැටවන ජන්ම දිනය සැමරූ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් වෙත, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු උයනේ දී, අපොස්තලික මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සශික විෂාන් මහතා විසින්, බොන්සායි ක්‍රමයට වවන ලද අවුරුදු විස්සක් පැරණි සමන් පිච්ච මල් පැලයක් තෑගි කල අවස්ථාවේ ඡායාරූපයි මේ