අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ගේ කාර්‍යාලය දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම පරිඝනක ගතකර ඇත. මේ නිසා උන්වහන්සේගේ කාර්‍යාලයේ බොහෝමයක් ලිපිගොනු දැන් අඩුවී ඇති අතර, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ද සිය අත් අකුරු පාවිච්චි කරනු ලබන්නේ ඉතාමත්ම අඩුවෙනි.

 

ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා සාමාන්‍යයෙන් උන්වහන්සේගේ කාර්‍යාලයට පැමිණෙන්නේ බොහෝ සවස් වීමෙන් පසුවයි. උදේ සිට ඒ වනතුරු කාලය උන්වහන්සේ ගත කරන්නේ අපොස්තලික නිවහනේයි.

 

අපොස්තලික නිවහනේ ද උන්වහන්සේට කාර්‍යාලයක් ඇති අතර එම කාර්‍යාලයේදී ද උන්වහන්සේ සිය කටයුතු කරනු ලබන්නේ උන්වහන්සේගේ (ලැප්ටොප්) පරිඝනකයෙනි.

 

අපොස්තලික නිවහනේ සිට කරනු ලබන සියළු ලිපි ලෙඛණ කටයුතු අපොස්තලික කාර්‍යාලය සමග ජාලාකරණය (නෙට් වර්ක්) කර ඇති නිසා ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා කුමන ස්ථානයක සිට සිය නිල කටයුතු මෙහෙයවනු ලැබුවත් උන්වහන්සේට එය දුෂ්කරතාවයක් නොවේ.

 

මෙම නවීනතම පරිඝණක තාක්ෂණය ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ගේ කාර්‍යාලයන්හි මෙහෙයවනු ලැබුවේ අපොස්තලිකාසන මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් චින්තක මහතාගේ මූලිකත්වයෙනි. ඒ මහතා තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධව ප්‍රවීණ දැනුමක් ඇත්තෙකි. නවීන තොරතුරු තාක්ෂණයට අයත් සියළුම පරිඝනක උපකරණ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන්ගේ බැතිමතෙක් විසින්, ඔහු ලද පිහිටට ස්තූතියක් ලෙස විශාල මුදලක් වියදම් කර ශුද්ධවු අපොස්තුළු තුමන් වෙත පරිත්‍යාග කරනු ලැබූ බව ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ගේ ලේකම් අශෝක් ප්‍රනාන්දු මහතා පැවසීය.

 

සිය අපොස්තලික මෙහෙවර සඳහා නූතන තාක්ෂණය ඉහලින්ම යොදාගනු ලබන ශුද්ධවු අපොස්තුළු තුමා ලෙස, අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ව හඳුන්වා දීමට පුළුවන