කිවූ ඒ අගනා සෞඛ්‍ය කතා සිහිවෙන කාලයක් උදාවුනා අපොස්තුළුතුමෙනි

ලෝකයට වටිනා පුද්ගලයන් පහලවන්නේ නිතරම නොවෙයි, කලාතුරකිනුයි. ලෝකයේ ජීවත්වන නොවටිනා පුද්ගලයන් අතරට වටිනා පුද්ගලයන් පැමිණි විට සිදුවන්නේ ඒ නොවටිනා පුද්ගලයන්ට වටිනා පුද්ගලයන්ව හදුනා ගැනීමට නොලැබීමයි. ගල් කැට අතරින්, මැණික් කැට හදුනා ගැනීමට වාසනාවක් තියෙන්නට ඕන බවක් මිනිසුන් කියයි. ඒ ලෙසින්ම නොවටිනා මිනිසුන් අතරේ, වටිනා මිනිසෙක්ව හදුනා ගැනීමටත් වාසනාවක් තිබිය යුතුයි. ඒ වාසනාව පිනක් ම විය…

දරුවන් කුස දරා සිටින මවුවරුන්ට ද දරුවන්ගේ පියවරුන්ට ද ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් වෙතින් අනගි උපදෙස් රැසක්

නරක කෙලෙස් වර්ධනය නොවන ලෙස දරුවාට ආදර්ශයක් වීමේ වගකීම මවටයි පියාටයි පැවරෙන්නේ, දරුවා මවගේ කුසය තුල සිටින විට දී මයි – ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමෝ පවසති   දරුවකු කුස තුල පිළිසිඳ ගෙන සිටින ඕනෑම කාන්තාවක් හඳුන්වනු ලබන්නේ මවක් වීමට සිටින කාන්තාවක් ලෙසටයි. නමුත් ඒ මතය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදියි. මගේ අදහස, කාන්තාවකගේ කුසය තුල, කුඩා කලලයක් ලෙසින් දරුවකු පිළිසිඳ…

අපොස්තුළුතුමෙක් යනු නිදහස් කෙනෙක් කිසිදු කණ්ඩායමකට, කල්ලියකට හෝ කිසිදු සභාවකට අයිති පුද්ගලයෙක් නොවේ – ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා දැඩිව ප්‍රකාශ කරයි

ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අයිති කුමන සභාවට ද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආගම කුමක් ද? – ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා ප්‍රශ්ණ දෙකක් මතු කරනු ලබයි   ‛‛දැනට අවුරුදු 45 කට පෙර, අද වැනි දිනයක එනම්, 1975 පෙබ්‍රවාරි මාසයේ 7 වෙනිදා සවස 6.30 ට පමණ මේ ස්ථානයෙහි (කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයෙහි) ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලොව දෙවන වරට අපොස්තුළු තුමෙක් තෝරා ගැනීම පිණිස…