අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා අවුරුදු 37 කට පෙර ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමින් වහන්සේ වෙතින්ම ලැබූ අපොස්තුළුවරයේ 37 වන සංවත්සරය වෙනුවෙන් 2012 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දින නුවරඑළියේ දී පවත්වනු ලැබූ දේශණය සමාප්ත කරමින් සිය අපොස්තලික ආශිරිවාදය දානය කිරීමෙන් පසුව ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා සියල්ලන්ටම, සිය අපොස්තුළුවරයේ 37 වන සංවත්සරය සිහිගැන්වෙන සිහිවටන කාඩ් පත් බෙදාදෙන ලදී.

 

ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ අපොස්තලික අභිෂේකයේ මෙම 37 වන සංවත්රය වෙනුවෙන් නුවරඑළියේදී පවත්වනු ලැබූ දේශණයට සවන් දීම සඳහා ආරාධනා ලැබ සිටි විශේෂ පිරිස වූයේ, උන්වහන්සේගේ සේවයට සම්බන්ධ වී සිටින විවිධ අංශ බාර නිලධාරීන්ය.

 

පහත ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැක්කේ අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා සිහිවටන තිළිණ කාඩ්පත් බෙදාදුන් ආකාරයයි