රටේ පවතින සෞඛ්‍ය තත්වය අනුව අගෝස්තු 14 වෙනි සෙනසුරාදා සිට, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී සවස පැවැත්වෙන දේව මෙහෙයන් තාවකාලිකව අවලංගු කිරීමට සිද්ධස්ථාන පාලක මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

 

විශේෂයෙන් සෙනසුරාදා සවස දේව මෙහෙය සඳහා දුර ප්‍රදේශයන්හි සිට පොදු වාහන මගින් සිද්ධස්ථානය වෙන පැමිණෙන වන්දනාකරුවන්ගේ ආරක්ෂාව මෙන්ම, මෙවැනි අවස්ථාවක සාමුහිකව එක්රැස් වීම ද නොකල යුතු ක්‍රියාවක් බැවින්, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ උපදෙස් පරිදි සිද්ධස්ථාන පාලක මණ්ඩලය මෙම තීරණයට එළඹී ඇත.

 

සිද්ධස්ථානයට අයිති බැතිමතුන් සඳහා සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳව මෙම සතිය තුල දී, පෙර දැනුම් දීමක් ඇතිව රැස්වීමක් පැවැත්වෙන අතර, සිද්ධස්ථානයෙන් සැපයෙන සේවාවන් පිළිබඳව ද එවිට සාකච්ඡා කෙරෙන බව අපොස්තලික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් චින්තක මහතා දන්වා සිටී.

 

අගෝස්තු 14 වෙනි සෙනසුරාදා සිට සෑම සෙනසුරාදාවකම රාත්‍රී 7 ට සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් පවත්වන දේව මෙහෙය සඳහා, සිද්ධස්ථානයට අයත් බැතිමතුන්ට පෙර අවස්ථාවේ දී මෙන් සහභාගි වීමට අවකාශ සැලසෙන බව ද අපොස්තලික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් චින්තක මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

 

නැවත සෙනසුරාදා සවස දේව මෙහෙයන් ආරම්භ කරනු ලබන දිනය පසුව දැනුම් දෙනු ඇත.