අද නැවතත් අපොස්තුළුතුමෙකු මේ ලෝකය තුල ජීවත් වන කාලයක දී ජීවත්වීමේ අවස්ථාව අපට ලැබී ඇත. ඒ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමින් වහන්සේ නැවතත් මේ ලෝකයට දර්ශණය වී අපොස්තුළුතුමෙකු පත්කර ඇති නිසයි. ඒ අපොස්තුළුතුමා, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණෝයි. මේ ලෝකය තුල උන්වහන්සේ වැඩ සිටින්නේ, ශ්‍රී ලංකාවේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ යි.

 

ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමින් වහන්සේ මේ පෘතුවිය මත වැඩ සිටිය කාලයේ අපොස්තුළුතුමන්ලා දොළොස් දෙනෙකු තෝරා ගත් බවත්, එලෙස තෝරා ගනු ලැබූ දොළොස් දෙනාගෙන් එක් අයෙක් වූ ජුදාස් ස්කාරියොත් විසින් උන්වහන්සේව පාවා දෙනු ලැබූ බවත් ශුද්ධවූ බයිබලයේ සඳහන්ව ඇත.

 

ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේගේ මරණය සිදුවී දින තුනකට පසුව උන්වහන්සේ මරණයෙන් උත්ථාන වූ අතර, ඉන්පසු දින සතලිහක් නැවතත් පෘතුවිය මත ජීවත් වී උන්වහන්සේ ස්වර්ගාරෝහණය වූ සේක.

 

ස්වර්ගාරෝහණය සිදුවී සුළු කාලයකට පසුව, ජුදාස් හැර අනික් සියළුම අපොස්තුළුතුමන්ලා මේ පෘතුවිය මත ජීවත්ව සිටිය දී ම, කුමන හෝ හේතුවක් නිසා, තවත් අපොස්තුළුතුමෙකු පත් කල යුතු බවට ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේම ගනු ලැබූ තීරණයක් නිසා, ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ මේ ලෝකයට දර්ශණය වූ සේක. උන්වහන්සේ දර්ශණය වූයේ සිරියාවේ, දමස්කස් නගරයේ දී යි. එහිදී උන්වහන්සේ අපොස්තුළුවරයට තෝරා ගනු ලැබුවේ, ශුද්ධෝත්තම පාවුළු අපොස්තුළුතුමන්වයි.

 

ශුද්ධෝත්තම පාවුළු අපොස්තුළුතුමාව ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ දර්ශණය වී තෝරා ගනු ලැබූ අපොස්තුළුතුමෙකු බව බොහෝ ක්‍රිස්තියාණින් නොදනී.

 

එයින් වසර දෙදහසකට පමණ පසු මේ පෘතුවිය මත කිසිදු අපොස්තුළුතුමෙකු නොමැති කාලයක, මේ ලෝකයට අපොස්තුළුතුමෙකු පත් කල යුතු බවට නැවතත් තීරණය කරනු ලැබුවේ ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේමයි. එවැනි පත් කිරීමක් පිළිබඳව තීරණය කල යුත්තේ ද උන්වහන්සේ විසිනුයි.

 

ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ මෙලොවට දර්ශණය වී අපොස්තුළුතුමෙකු පත් කිරීම සඳහා ගනු ලැබූ දෙවන තීරණය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවේ, ශ්‍රී ලංකාවේ දී යි. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ, කටුනායක නගරයේ දී, 1975 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දින දර්ශණය වී, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ව තෝරා ගත් සේක.

 

ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා මේ පෘතුවිය මත උපත ලැබුවේ 1957 පෙබ්‍රවාරි 1 වෙනි දින මධ්‍යම රාත්‍රී හරියටම 12ටයි. 2018 පෙබ්‍රවාරි 2 වෙනි දිනට උන්වහන්සේ වයසින් අවුරුදු 61 ක් සම්පූර්ණ කරනු ලැබූ සේක. පෙබ්‍රවාරි 2 වෙනි දින උන්වහන්සේ විවේකීව කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ගත කරනු ලැබූ අතර, පෙබ්‍රවාරි 3 වෙනි සෙනසුරාදා කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී පවත්වනු ලැබූ ජපමාල උච්චාරණයට ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා පැමිණි අවස්ථාවේ ඊට සහභාගි වීම සදහා එහි රැස්වී සිටි බැතිමතුන් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ට මල් පොකුරු පිළිගන්වා ‛‛ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමෙනි ඔබවහන්සේට සුභ උපන්දිනයක් වේවා’’ යි සුභ පැතූහ. එම අවස්ථාව අපොස්තලික මාධ්‍ය ජාලයේ කැමරා ශිල්පීන්ගේ කැමරා කාචවල සටහන් වූ අතර, ඒවායින් ඡායාරූප ඉතා ස්වල්පයක් මෙහි ඔබට දැක ගත හැකියි