නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ මේ වන විට විසිතුන් වතාවක් දර්ශණය වී ඇති කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය, අද මහා හාස්කම් සිද්ධස්ථානයක් බවට පත්වී ඇත.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියව විසිතුන් වතාවක් දැකගෙන, එතුමිය වෙතින් විවිධ වූ පණිවිඩයන් ද ලබාගෙන, එතුමිය සමග බොහෝ දේ කතාකරගෙන ඇති ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා, අද ලෝකයේ ජීවත්වන එකම අපොස්තුළුතුමා වන අතර, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දර්ශණ වී පත්කරනු ලැබූ ලොව දෙවන අපොස්තුළුතුමා වේ. උන්වහන්සේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ අදටත් ජීවත් වෙමින් සැදැහැ ජනයාගේ ඉල්ලීම් වෙනුවෙන් දෙව් මවුන් ඉදිරියේ නිහඩවම මැදිහත් වන්නාහ.

 

ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා දෙව් මවුන් අමතා ලියා ඇති හාස්කම් යාච්ඤාව අද අති ප්‍රභල යාච්ඤාවක් බවට පත් වී ඇත. මෙම යාච්ඤාව කිව යුතු දවසක්, වේලාවක් මෙන්ම මෙම යාච්ඤාව මගින් මරිය මවුන් වෙතින් පිහිට ඉල්ලා සිටිය යුතු ක්‍රමයක් ද ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා නියම කර ඇත.

 

ඒ අනුව සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස 6 ට මෙම යාච්ඤාව කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී උච්චාරණය කරනු ලබන අතර විශ්වාසයෙන් සහ නොපසුභට උත්සහයෙන් යුතුව ඊට සහභාගි වන්නා වූ සැදැහැවතුන් මේ වන විට අපමණ පිහිට ලබාගෙන ඇත.

 

මේ අතර තවත් හාස්කමක් වාර්තා වී ඇත. මෙවර වාර්තා වී ඇත්තේ පිලිකා රෝගයෙන් පීඩා විදි අයෙක් ලද සුවය පිළිබද වූ පුවතක් වන අතර, වම් පියයුරේ ඇති වී තිබුණ මෙම පිලිකාව සුවපත් වී ඇත්තේ මහත් පුදුමාකාර අන්දමින්. කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස සැදැහැවතුන් දර්ශණ ඉටිපහන් දල්වනුයේ ජීවමාන සංඥාවන් දකින්නට ලැබෙන දෙව් මවු ප්‍රතිමාව පාමුලයි. ඇයද තමාට සුවය පතා දර්ශණ ඉටිපහන් දැල්වූවාය. දර්ශණ ඉටිපහන් දල්වන එක් අවස්ථාවක දී ඇයට දැනුනේ, ඇයගේ පිලිකාව ඇති ස්ථානය තදින් පිලිස්සෙන බවයි. එය නිර්මල මරිය මාතාවෝ ඇයට දෙනු ලැබූ සුවයේ සංඥාවයි. ඇය සම්පූර්ණයෙන්ම සුවපත් වී තිබුනේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් ද පුදුමයට පත්කරවමිනි.

 

ඇයගේ සම්පූර්ණ විස්තරය මෙතනින් කියවන්න http://mariyahanda.org/blog-post/miracle-20180730

 

ඡායාරූපය: මෙහි ඡායාරූපයෙන් ඔබට දැකගත හැකිවන්නේ සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී දැක ගැනීමට ලැබෙන දෙව් මවු ප්‍රතිමාවයි. සැදැහැවතුන්ට ජීවමාන සංඥාවන් දැකගැනීමට ලැබෙන මෙම ප්‍රතිමාව ඉදිරියේ වම් පියයුරේ පිලිකාවක් ද සමගින් දර්ශණ ඉටිපහන් දල්වන විට පිලිකාව ඇති ස්ථානය තදින් පිලිස්සෙන බවක් දැනී ඇති අතර, මෙම ප්‍රතිමාව අභියස දී ඇය සම්පූර්ණ සුවය ලැබුවාය