නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන් වෙත, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන් වහන්සේගේ හස්තයෙන් නිල් මැණික් සහිත රත්තරන් ඔටුන්න පැළඳවීමේ සන්ධ්‍යා මෙහෙයේ දී විශාරද එඩ්වඩ් ජයකොඩි සහ විශාරද චරිතා ප්‍රියදර්ශණී පීරිස් යන සුප්‍රසිද්ධ ගායක යුවලගේ හඩින් දෙව් මවු පසසා ගැයෙන බැති ගී රැසක් ම අසන්නට ලැබුනි.

 

2017 අප්‍රියල් 29 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී මහා සෙනගක් මධ්‍යයේ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වනු ලැබූ දෙව් මවුන් වෙත ඔටුණු පැළඳවීමේ උත්සවයේ දී අසන්නට ලැබුන බැති ගී රැසක්ම කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය වෙනුවෙන්ම රචිත ගීතිකා වූ අතර ඒවා ගායනය කරනු ලැබුවේ විශාරද එඩ්වඩ් ජයකොඩි මහතා සහ විශාරද චරිතා ප්‍රියදර්ශණී පීරිස් මහත්මියයි.

 

නිර්මල කන්‍ය මරියාවන් ශ්‍රී ලංකාවේ, කටුනායක දී දර්ශණය වීම, 1977 ජූලි 27 වෙනි දින එතුමිය ජේසු බිළිදුන් සිය වම් හස්තයෙන් වඩවා ගෙන දර්ශණය වීම, මරිය තුමී කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයට පැමිණෙන දරුකැළ වෙත හාස්කම් සිදුකරමින් පිහිට වීම ආදී කරුණු රැසක් මෙම බැති ගී මගින් ගායනා කෙරුනි.

 

2016 නොවැම්බර් 26 වෙනි සෙනසුරාදා කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථාන භූමිය නිල වශයෙන් විවෘත කිරීමේ උත්සවයේ දී එඩ්වඩ් ජයකොඩි මහතා සහ චරිතා ප්‍රියදර්ශණී පීරිස් මහත්මිය මෙම බැති ගී මුල් වරට සජීවීව කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී ගයනා කරන ලදී.

 

එම උත්සවය අවසානයේ දී විශාරද එඩ්වඩ් ජයකොඩි මහතා සහ විශාරද චරිතා ප්‍රියදර්ශණී පීරිස් මහත්මිය, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, අපොස්තලික ශාලාවේ දී ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන්ව සමු වූ අවස්ථාව මෙම ඡායාරූප මගින් දැක්වේ.