පාපයට වැටෙන හැම මොහොතකම ජයග්‍රාහීව නැගිටින්ඩ

මේ ලෝකයට උපදින සෑම මිනිහෙක්ම උපදින්නේ පව්කාරයෙක් හැටියටයි. නියම ශුද්ධවන්තයෝ ඉපදෙනවනම් ඒගොල්ලෝ ඉපදෙන්නේ මැරිලා. මේක මගේ පුද්ගලීක අදහස. කෙටියෙන් කියනවානම් මේ ලෝකයේ ජීවත් වෙච්ච නොම්මර එකේ ශුද්ධවන්තයා කවුද? එයාව මිනිස්සු කුරුසේ ඇණ ගහලා මැරුවා. ඒ හැරුණු කොට අපි ඔක්කෝම පව්කාරයෝ. අපි ඔක්කෝම ආදම් සහ ඒවගේ පව්කාර, කටකාර දුවලා, පුත්තු. ඔයගොල්ලෝ මේ පල්ලියට ඇවිල්ලා පාපයට භය…