කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ප්‍රතිසංස්කරණය කරනු ලැබූ දර්ශණ දෙව්මැඳුරේ ඉහළින්ම ස්ථාපිත කෙරෙන, අප ස්වාමින් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රුව සහිත කුරුස ප්‍රතිමාව, මාර්තු 19 වෙනි සෙනසුරාදා ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන්ගේ සුරතින් ආසිරි ගන්වනු ලබන සේක.

 

උසින් අඩි නවයක් වන මෙම කුරුස ප්‍රතිමාව ආසිරි ගන්වනු ලැබීමේ සන්ධ්‍යා මෙහෙය කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථාන දර්ශණ භූමියේ දී පැවැත්වෙන අතර, දේව මෙහෙය ආරම්භ වන්නේ සවස හයටයි.

 

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය ඉදිරිපිටින් දිවයන කොළඹ මීගමු පාරේ ගමන් ගන්නා ජනතාව දෙස ජේසු සමිඳුන් කුරුසියේ සිට බලා සිටින ආකාරයෙන් මෙම කුරුස ප්‍රතිමාව නිර්මාණය කර ඇති අතර, බොහෝ කුරුස ප්‍රතිමාවන්හි දක්නට ලැබෙන පරිදි, ශ්‍රී සිරස පහලට වැටුන ප්‍රාණය නිරුද්ධ වූ ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේගේ දේහය නොව, කුරුසිය මත එල්ලී උකුත්වීමට පෙර ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ කුරුසියේ සිට ජනතාව දෙස බලා සිටින අයුරින් මෙම කුරුස ප්‍රතිමාව නිර්මාණය වී ඇත.

 

ආශිර්වාද කිරීමෙන් පසුව කුරුස ප්‍රතිමාව ඉහළට ඔසවන අතර, කුරුස ප්‍රතිමාවේ, ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ දෙස බලා සිටින ආකාරය, ඔබට ආසන්නවම දැකගත හැකි වන්නේ, කුරුස ප්‍රතිමාව ආශිර්වාද කරනු ලබන මාර්තු 19 වෙනි සෙනසුරාදා සවස පමණයි.