අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමින් වහන්සේගේ හස්තයෙන් අපොස්තුළුවරයට පත් වී වසර සතලිස් එකක් සම්පූර්ණ වූයේ 2016 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දිනයි.

 

වර්ෂ 1975 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දින සන්ධ්‍යාවේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමින් වහන්සේ දර්ශණය වී අපොස්තුළුවරයට ඔසවනු ලැබූ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ගේ එම අපොස්තුළුවරයේ සතලිස් එක් වසර සමරමින් 2016 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දින සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ පවත්වනු ලැබූ ජපමාල සන්ධ්‍යා මෙහෙය අවසානයේ පවත්වනු ලැබූ පොදු ජනතා හමුවේ දී, උන්වහන්සේ වෙත පැමිණි අපොස්තලික මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සශික විශාන් මහතා ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් වෙත ඉතා වටිනා ත්‍යාගයක් පිරිනමනු ලැබීය. ඉතා වටිනා ත්‍යාගයක් පමණක් නොව මෙය ඉතා අපූරුම ත්‍යාගයකි. මෙවැනි පූජනීය සංවත්සර දිනයකදී ම ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් වෙත පිරිනැමිය යුතු ත්‍යාගයකි.

 

ත්‍යාගය වූයේ, වසර සතලිස් එකකට පෙර ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ව, අපොස්තුළුතුමෙකු බවට පත්කරනු ලැබූ ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේගේ ශුද්ධවූ මුහුණ දැක්වෙන පිංතූරකි. එහෙත් මේ පිංතූරය නිමකර තිබුණේ කිසිදු තීන්ත වර්ගයකින් නොවේ. කුඩා කුඩා මැණික් ගල් රාශියකිනි. ඒ නිසයි මෙම ත්‍යාගය වටිනා මෙන්ම, අපූරු ත්‍යාගයක් යයි මුලින්ම සඳහන් කලේ. මෙම සිතුවම කදිම නිර්මාණයකි. සිතුවමේ ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේගේ සම පෙන්නුම් කල යුතු ස්ථානයන්හි පවා මැණික් ගල් කුඩු අතුරා සකස් කර තිබුණි.

 

ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ට මෙවැනි ත්‍යාගයක්, මෙවැනි සංවත්සර දිනයක දී සිය සුරතට පත්වීම ලොකු සතුටක් ගෙන දෙන්නට ඇති. උන්වහන්සේ සශික විශාන් මහතාගෙන් මෙම සිතුවම ගැන විස්තර අසන්නට ද අමතක කලේ නැහැ.

 

2016 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දින සවස අපොස්තලික පිය පොදු හමුවේ දී, අපොස්තලික මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සශික විශාන් මහතා, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් වෙත, කුඩා කුඩා මැණික් ගල් රාශියකින් නිමවූ ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේගේ ශුද්ධවූ මුහුණ දැක්වෙන සිතුවම ප්‍රධානය කරනු ලැබූ අවස්ථාව මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි

 

sn174_02

 

sn174_03

 

sn174_04

 

sn174_05

 

sn174_06

 

sn174_07

 

sn174_08

 

sn174_09