සෑම සති අන්තයකම සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේදී අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා පොදු මහජනතාව සමුවීම සඳහා පවත්වනු ලබන ජනතා හමුව, කිසිදු භේදයකින් තොරව මෙම අපොස්තුළු තුමා වෙතින් ආශිර්වාදය ලබා ගැනීම පිණිස ජනතාවට හිමිවන ඉතාමත් භාග්‍ය සම්පන්න අවස්ථාවක් වේ.

 

2014 පෙබ්‍රවාරි 15 වෙනි සෙනසුරාදා සවස ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයන වෙත පැමිණි ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා, එදින ද උන්වහන්සේ වෙත පැමිණි ‛‛පිං ඇති’’ සැදැහැවත් ජනතාව ආශිර්වාද කරනු ලැබූහ.

 

මෙහි ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැක්කේ 2014 පෙබ්‍රවාරි 15 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වනු ලැබූ පොදු ජන හමුවේ විවිධ අවස්ථා කීපයකි