එදා මිනිසුන් ජේසු තුමන් වෙත පෑවාවූ වෛරය, උන්වහන්සේ මරා දමන තෙක්ම වැඩි වර්ධනය වුනා

’’මිනිස් වර්ගයා වෙත යහපතක්ම කරන්නට ජීවත්වන මිනිස්සුත් ඉන්නවා. ඒ අය වෙතින් ජන සමාජයට කරදරයක් කරච්චලයක් සිදුවෙන්නේ නැහැ. කාට හෝ යහපතක්ම පිහිටක්ම සිදුවෙනවා.   එවැනි අයව සමාජය භාර ගන්නේ බොහෝ විට කරදරයක් කරච්චලයක් ලෙසටයි. ඊට හොඳම බලගතු උදාහරණය තමයි ජේසු තුමා. උන්වහන්සේගෙන් මේ ලෝකයට, මිනිස්සුන්ට යහපතක්මයි සිද්ධ වුනේ. ඒ වුනත් උන්වහන්සේ ජීවතුන් අතර වැඩ වසමින් මිනිස්සුන්ට…

අසරණයන් සහ සමාජයෙන් කොන්වූවන් තුලින් අපි ජේසු සමිඳුන්ගේ ශ්‍රී මුහුණ දැකිය යුතුයි

‛‛අසරණව සමාජයෙන් කොන්වී සිටින මනුෂ්‍යයෙක් පීඩාවට පත්කිරීමෙන් අපි යළිත් වතාවක් ජේසු සමිඳුන්ව අසරණ කර, පීඩාවට පත්කර, සමාජයෙන් කොන් කරනවා. අසරණයන් සහ සමාජයෙන් කොන්වූවන් තුලින් අපි ජේසු සමිඳුන්ගේ ශ්‍රී මුහුණ දැකිය යුතුයි. ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේවත් එදා මිනිස්සු අසරණ කර පීඩාවට පත් කලා. ඒ නිසා කිසිදු ක්‍රිස්තියාණිකාරයෙකුට හැකියාවක් නැහැ, අසරණව පීඩාවට පත්වූවෙකුට පිහිට නොවී ඉන්න. අසරණකම නිසා…

ඕනෑම ජාතියක, ඕනෑම ආගමක, ඕනෑම කුලයක, ඕනෑම කෙනෙකුට, සෑම පව්කාරයෙකුටම මේ සිද්ධස්ථානය විවෘතයි

දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදයේ ජේසු තුමන් අභියස, අද මේ මොහොතේ ඔබ සවන් දෙන්නේ ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේව ද, උන්වහන්සේගේ මෑණියන් වූ නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියව ද ඇසින් දුටු පුද්ගලයකුටයි. ඒ නිසා ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ ගැන, මරිය තුමී ගැන, ස්වර්ග රාජ්‍යය ගැන හොඳටම කියන්ඩ දන්න පුද්ගලයෙක් මම. එයට මාර්ගය පෙන්වා දිය හැකි හොඳම පුද්ගලයා මමයි. මොකද මගේම ඇසින් දුටු…