මලවුන් සිහිකිරීමේ දිව්‍ය පූජා මෙහෙය නොවැම්බර් 3 වෙනිදා

අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන් විසින් පුද කරනු ලබන, මලවුන් සිහිකිරීමේ දිව්‍ය පූජා මෙහෙය නොවැම්බර් 3 වෙනිදා (ලබන සෙනසුරාදා) සවස 4 ට ආශ්චර්යමත් කටුනායක දේව මාතා වහන්සේගේ සිද්ධස්ථානයේදී පැවැත්වෙනු ඇත.   අපගේ මිය ගිය ඥාතීන් සහ මෙලොව අප සමග ජීවත්ව සිට, අපට පෙර මෙලොවින් වියෝවූ අපගේ සියල්ලන් ද ලබන සෙනසුරාදා අපි අපි…