දිග හුස්මක් ඉහළට ගන්නා ලෙසත් නැවත එය පහළට දමන ලෙසත් ලෙසත් තුන් වරක් පැවසූ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා එම ක්‍රියාව කරන්නට සැදැහැවතුන්ට අවස්ථාව සලසා දී එම ක්‍රියාව අප නතර කරනු ලබන මොහොතක් පැමිණෙන බව ප්‍රකාශ කල සේක.

 

මෙලොවින් වියෝ වූ සියල්ලන් සිහිපත් කරමින්, 2018 නොවැම්බර් 17 වෙනි දින සවස මළවුන් සිහිපත් කිරීමේ දිව්‍ය පූජාවේ සිය දේශණය පවත්මින් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා සැදැහැවතුන් අමතා කියා සිටියේ, එදින අප සිහිපත් කරනු ලැබුවේ එම ක්‍රියාව නතර කරනු ලැබූ අයවළුන් බවයි.

 

එදින පැවති වර්ෂාව ද නොතකා, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයන තුලට රැස්ව සිටි සැදැහැවතුන් අමතා ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා තව දුරටත් ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ, නිදාගෙන සිටිය ද, වාහනය පදවනු ලැබුව ද, කෑම ගනිමින් සිටිය ද, වැසිකිලියට ගියද, ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අප කවුරුත් යම් මොහොතක නතර කරන බවත්, දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව කරන මේ ක්‍රියාව කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් නතර කරන්නට සියල්ලන්ට සිදුවන බවත්, එය නතර කරනු ලබන මොහොත අපගේ මරණයේ මොහොත බවත්ය.

 

මරණයේ මොහොතට සැනසීමෙන් යුතුව මුහුණ දීම සදහා පින් පවු යනුවෙන් හදුන්වනු ලබන කරුණු දෙක පිළිබදව හොදාකාරවම දැනගෙන ඒ අනුව ජීවිතය සකස් කර ගත යුතු බව දීර්ඝ පැහැදිලි කිරීම් සහිතව පෙන්වා දෙනු ලැබූ අප ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා, ජීවත්ව සිටින බොහෝ දෙනෙක් පින් කියන්නේ මොනවද කියලා දැනගෙන සිටියත්, පවු කියන්නේ මොනවද කියා නිවැරදිව නොදන්නා බව ප්‍රකාශ කල අතර ඒ අය දන්නා පවු ලේඛණයේ ඇත්තේ අමුතුම කතාවක් බවත් ඒ නිසා අවසාන මොහොතේ දී තමන්ට පාර වැරදී ඇති බව දැනගන්නා විට නැවත නිවැරදි වන්නට බැරි ලෙසින් ම ප්‍රමාද වී ඇති බවත් බවත් ප්‍රකාශ කල සේක.

 

මෙලොව ජීවත්ව සිට අප අතරින් වෙන්ව ගියවුන් සමරා ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී පවත්වනු ලැබූ දිව්‍ය පූජා මෙහෙයේ විවිධ අවස්ථාවන් ද සැදැහැවතුන් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ සුරතින් දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද වහන්සේ ලබාගත් අන්දම ද මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න