නව හාස්කම් යාච්ඤාව මගින් ඔබ මරිය තුමියගේ නිර්මල හදවත විවෘත කරන්න – නව හාස්කම් යාච්ඤාව ආරම්භයේදී ම ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා ප්‍රකාශ කරයි

‛‛නව හාස්කම් යාච්ඤාව මගින් ඔබ මරිය තුමියගේ නිර්මල හදවත විවෘත කරන්න. ඔබට දකින්නට ලැබෙන්නේ මරිය තුමියගේ ආදරයයි’’ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා මෙලෙස ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ නව හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීමට ආරම්භ කරමිනුයි. ඒ 2018 මාර්තු 10 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේදී යි.   විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් පැමිණ…

‛‛සීමොන් සුරපුරට’’ නව ඩී වී ඩී තැටිය මාර්තු 10 සෙනසුරාදා නිකුත් කෙරේ

සර්ව දයාබර වූ ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේගේ කල්වාරි ගමනට සහය වෙමින් උන්වහන්සේගේ කුරුසියේ බරට සහයක් වූ සිරේනියේ සීමොන් නමැති මනුෂ්‍යයා අද ස්වර්ග රාජ්‍යයේ සදාතනික සැපතට උරුමකම් කියන්නට සුදුසු වූයේ ඇයි?   කුරුසියට කර දීමෙන් ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේගේ වේදනාවට යම් තරමකින් සහනයක් වීම නිසා සීමොන් ස්වර්ග රාජ්‍යයට සැපත් වූ බව කියනා ක්‍රිස්තියාණින් ද සිටිත්.   කෙසේ වෙතත්…

ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා ලියනු ලැබූ අළුත්ම හාස්කම් යාච්ඤාව පළමු වරට උච්චාරණය කිරීම ලබන සෙනසුරාදා සවස 6 ට

නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන් දැක ගැනීමට මෙලොවදීම වාසනාව ලැබූ ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකිකයා වන ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් විසින් ලියනු ලැබූ අළුත්ම හාස්කම් යාච්ඤාව 2018 මාර්තු 10 වෙනි ලබන සෙනසුරාදා සවස 6 ට කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් උච්චාරණය කරනු ඇත.   මීට පෙර ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් විසින් ලියනු ලැබූ යාච්ඤාවක් ප්‍රථම වරට උච්චාරණය…