සතියේ සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස 6 ට, ශ්‍රී ලංකාවේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයට උදාවන මහා හාස්කම් හෝරාව නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියගෙන්ම අපට ලැබුණ මහගුම දායාදයකි. එතරම් දීමනාවක් එතුමිය අපට ප්‍රධානය කරනු ලැබුවේ, එතුමියට ඉතාමත් ප්‍රසන්න වූ යාච්ඤාවක් හේතුවෙනි. මෙම යාච්ඤාව ලියනු ලැබුවේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියව විසිතුන් වතාවක් දැකගැනීමට පමණක් නොව අප ස්වාමින් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නිර්මල මෑණියන් වූ මේ දයාබර මෑණියන්ගේ මුහුණ බලාගෙන එතුමිය සමග කතා කිරීමට තරම් සුවිශේෂී වරප්‍රසාදයක් ලබා ගත් සහ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්තයෙන් ම අපොස්තුළුවරයට ඔසවනු ලැබූ, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ගේ සුරතිනි.

 

ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා ලියූ යාච්ඤාව මේ වන විට එතුමියට ඉතාමත් ප්‍රසන්න යාච්ඤාවක් බවට පත්වී, එම යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීමෙන් ජනතාව ලබා ගන්නා පිහිට වරප්‍රසාද නිසාම එම යාච්ඤාව ‛‛මරිය තුමියට කියන හාස්කම් යාච්ඤාව’’ බවට පත්වී, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය, ‛‛මරිය තුමියගේ හාස්කම් සිද්ධස්ථානය’’ ලෙසින් ජනතාව හදුන්වනු ලැබීමට පත්වී ඇත.

 

මෙම හාස්කම් යාච්ඤාව ලිවූ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා 2017 අගෝස්තු 12 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනට පැමිණි අතර, උන්වහන්සේ ලිවූ හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීම පිණිස එම අවස්ථාවේ එහි රැස්ව සිටි බැතිමතුන් පිරිසක් අමතා ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ, ‛‛මෙම හාස්කම් යාච්ඤාව මේ තරම් දුරදිග යාවි යයි මම සිතුවේ නැහැ’’ කියාය.

 

ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා එලෙස ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ, මෙම හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීමෙන් ජනතාව ලබාගන්නා අප්‍රමාණ පිහිට වරප්‍රසාද ප්‍රාතිහාර්‍යයන් නිරන්තරයෙන් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයට වාර්තා වන නිසා, ඒවා ලේඛණ ගත කිරීමට මේ වන නිලධාරියකු පත්කිරීමට ද උන්වහන්සේට සිදුවී ඇති නිසා විය හැකිය. ‛‛තවත් ප්‍රභල හාස්කම් යාච්ඤාවක් මම ලියනවා එය මම දේව මාතාවන් වෙත ලියන අවසාන යාච්ඤාවයි’’ යනුවෙන් ද ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා ප්‍රකාශ කල සේක.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියට සිය සුරතින් ලිවූ යාච්ඤාව එතුමියට බොහෝ ප්‍රසන්නවී ඇත්තේ කොතරම් ද කියතොත් මෙම යාච්ඤාව මේ වන විට ‛‛මරිය තුමියට කියන හාස්කම් යාච්ඤාව’’ ලෙසින් ජනතාව අතර ප්‍රචලිත වී ඇත. 2017 අගොස්තු 12 වෙනි සෙනසුරාදා සවස මෙම හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීම සදහා කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනට රැස්ව සිටි සැදැහැවතුන් අතරට පැමිණි ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් වෙතින් ආශිර්වාදය ලබා ගැනීමේ භාග්‍යය ද සැදැහැවතුන්ට අත්වූ අන්දම සහ උන්වහන්සේ සැදැහැවතුන් අමතනු ලැබූ අයුරු මේ ඡායාරූප මගින් ඔබට දැක ගත හැකියි