අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියාණන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සෑම සති අන්තයකම සෙනසුරාදා සවස 4 ට කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී ආරම්භ වන්නාවූ දේව මෙහෙයෙන් පසුව පැවැත්වෙන්නේ, අපොස්තලික පියතුමන්ගේ පොදු හමුවයි.

 

මෙම පොදු හමුවේ දී කිසිදු භේදයකින් තොරව ජනතාවට ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන් වෙත පැමිණ උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලබාගැනීමට හැකියාව ඇත.

 

විශේෂයෙන් ම සෙනසුරාදා සවසට විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය වෙත ලඟාවන ජනතාව සවස 4 ට පැවැත්වෙන, දේව මෙහෙයට සහභාගි වී, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන් වෙත ගොස් උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්නේ විශාල භක්තියකිනි.

 

2014 ජනවාරි 11 වෙනි සෙනසුරාදා සවස ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියාණන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ පවත්වනු ලැබූ පොදු ජනතා හමුවේ අවස්ථා කීපයක් ඡායාරූප මගින් ඔබට මෙහි දැකගත හැකියි