පසුගිය දිනක පැවති අපොස්තලික පිය පොදු හමුවක් අවස්ථාවේදී සශික විශාන් මහතා විසින් අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන් වෙත අපූරු ත්‍යාගයක් පුද කරනු ලැබීය. ඒ අපූරු ත්‍යාගය වූයේ හරිත තේ කොළ සමග එම හරිත තේ කොළ සාදනු ලබන වටිනා උපකරණ කට්ටලයකි.

 

සාමාන්‍යයෙන් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා හරිත තේ ප්‍රිය කරන්නෙකි. සාමාන්‍ය ආහාර වේලකින් පසුව හරිත තේ කෝප්පයක් පානය කිරීම බොහෝ දුරට උන්වහන්සේගේ සිරිතකි. ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ගේ මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරි සහ අපොස්තලිකාසන මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ලෙසින් වගකීම් උසුලන සශික විශාන් මහතා, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන් සමග ආහාර ගැනීමට ඇරැයුම් ලබා ඇත. ඒ නිසා ආහාරයෙන් පසුව ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා හරිත තේ කෝප්පයක් පානය කරන අයුරු ඒ මහතා දැක ඇත. ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා සමග ආහාර ගැනීමේදී ඒ මහතාට ද හරිත තේ පානය කිරීමට සිදුවූ බව අපට පවසා ඇත.

 

ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා ආහාරයෙන් පසුව හරිත තේ කෝප්පයක් පානය කරන අයුරු දැක ඇති සශික විශාන් මහතා පසුගියදා විදේශ ගතවූ අවස්ථාවකදී ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා වෙනුවෙන් රැගෙන ආවේ හරිත තේ කොල විශාල ප්‍රමාණයක පාර්සලයක් සමග පහසුවෙන් හරිත තේ සාදා ගත හැකි නවීන උපකරණ කට්ටලයකි.

 

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ පැවති අපොස්තලික පිය පොදු හමුවකදී සශික විශාන් මහතා විසින් අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන් වෙත හරිත තේ කොල සහ පහසුවෙන් හරිත තේ සාදා ගත හැකි නවීන උපකරණ කට්ටලය පරිත්‍යාග කරමින් ඒ පිළිබඳව විස්තර කරන අයුරු පහත ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි