‛අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ ලෝකයට කල ලොකුම හාස්කම ලෙස මම දකින්නේ, උන්වහන්සේ සාමාන්‍ය දුබල මනුෂ්‍යයකු ලෙස මේ ලෝකයට පැමිණීමයි. ශුද්ධවු පාවුළු අපොස්තුළු තුමා තිමෝතියස් වෙත ලියනු ලැබූ ලිපියෙහි මෙවැන්නක් සඳහන් කර තිබෙනවා. ‛‛උන්වහන්සේ වනාහි භාග්‍යවත්, අසහාය, අධිපති, රාජාති රාජ, දේවාතිදේව තැනැන් වහන්සේය. උන්වහන්සේ පමණක් අමරණීය ය. කිසිවෙකුට ළඟා විය නොහැකි ආලෝකයෙහි උන් වහන්සේ වසන සේක.’’ (1 තිමෝති 6/ 15-16) එසේනම් මා ප්‍රියාදර දරුවෙනි, රාජාති රාජ, දේවාතිදේව, කිසිවෙකුට ළඟා විය නොහැකි ආලෝකයෙහි වසන දෙවි මහෝත්තමයාණන් දුබල මිනිස් කයක් ඇතිව, ඉතාමත් අසරණ තත්වයෙන් මේ ලෝකයට ඉපදීම උන්වහන්සේ කල ලොකුම හාස්කම ලෙසින් අපට සලකන්නට පුළුවන්’’ අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා මෙම වදන් ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ දැනට අවුරුදු දෙකකට පෙර, 2011 ජනවාරි 22 වෙනි සෙනසුරාදා සවස පොදු ජනතා හමුවට සහභාගිවීම සඳහා රැස්ව සිටි ජනතාව අමතා කරනු ලැබූ දේශණය ආරම්භයේදීමයි.

 

එදින උන්වහන්සේ ජනතාව අමතමින් සිය දේශණය අවසන් කලේ මෙසේයි. ‛‛ මා ප්‍රියාදර දරුවෙනි, රාජාති රාජ, දේවාතිදේව, කිසිවෙකුට ළඟා විය නොහැකි ආලෝකයෙහි වසන දෙවි මහෝත්තමයාණන් දුබල මිනිස් කයක් ඇතිව, ඉතාමත් අසරණ තත්වයෙන් මේ ලෝකයට ඉපදීම උන්වහන්සේ කල ලොකුම හාස්කම කියලා මම ආරම්භයේදීම කිව්වා නේද? ඒ වගේම මම දැන් අවසානයේදී කියන්නේ, රාජාති රාජ, දේවාතිදේව, කිසිවෙකුට ළඟා විය නොහැකි ආලෝකයෙහි වසන දෙවි මහෝත්තමයාණන් ස්වර්ගාරෝහණ වූ මහිමාන්විත කයක් ඇතිව, තේජස් ශ්‍රීයෙන් මේ ලෝකයට දර්ශණය වී අපොස්තුළුවරුන් පත්කිරීම උන්වහන්සේ ලෝකයට කල ලොකුම අභියෝගයයි.’’

 

දැනට අවුරුදු දෙකකට පෙර අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා කරනු ලැබූ දේශණයක් අද අපි ඔබට මෙසේ මතක් කරන්නේ, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ ලෝකයට දර්ශණය වී අපොස්තුළු තුමෙක් පත්කරමින් නැවතත් ලෝකයට ලොකුම අභියෝගය සිදුකර 2013 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දිනයට වසර තිස් අටක් සම්පූර්ණවන නිසයි.

 

ලොව පළමුවරට ක්‍රි. ව. 35 දී, සිරියාවේ, දමස්කස් නගරයේ දී ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ දර්ශණයවී ප්‍රථම අපොස්තුළු තුමාව පත්කරනු ලැබුවා. ඒ ශුද්ධෝත්තම පාවුළු අපොස්තුළු තුමයි. ලොවට දර්ශණය වී අපොස්තුළු තුමෙකුව පත්කිරීමෙන් ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ ලොවට පළමු අභියෝගය එල්ල කරනු ලැබුවා.

 

ලොව දෙවන වරට ක්‍රි. ව. 1975 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දා, ශ්‍රී ලංකාවේ, කටුනායක නගරයේ දී ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ දර්ශණය වී දෙවන අපොස්තුළු තුමාව පත්කරනු ලැබුවා. ඒ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමයි. ලොවට දර්ශණය වී නැවතත් අපොස්තුළු තුමෙකැව පත්කිරීමෙන් ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ ලොවට දෙවන අභියෝගය ද එල්ල කරනු ලැබුවා.

 

ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ ජීවත්ව සිටිය දී අපොස්තුළුවරුන් 12 දෙනෙකු තෝරාගනු ලැබූ අතර, ඉන්පසු ලෝකයට දර්ශණය වී අපොස්තුළුවරුන් දෙදෙනෙකුව තෝරා ගන්නා ලදී. මීට තිස්අට වසරකට පෙර දර්ශණය වී තෝරාගනු ලැබූ දෙවන අපොස්තුළු තුමා පමණක් දැනට ජීවතුන් අතර සිටී. ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ වැඩසිටින ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමයි.

 

2013 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දින සිය අපොස්තුළුවරයේ තිස්අට වසරක් නිමවා, තිස්නම වන වසර අරඹන ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන්ට දෝත් මුදුනේ තබා වැඳ, ‛ජේසු ක්‍රිස්තු ආරාධිත වේවා’යි අපි පවසන්නේ හද පිරි බැතියෙනි.