දිනය 2020 දෙසැම්බර් 15 වෙනි අගහරුවාදා උදය වරුවයි. ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමා, මීගමුව පොලිස් අධිකාරි කාර්‍යාලය වෙත ගියේ, මීගමුව කොට්ඨාශ බාර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි සමන් සිගේරා මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව, පොලිස් අධිකාරි කාර්‍යාලයේ පිවිසුම් දොරටුව අසල ගෞරවාන්විතව තැන්පත් කරනු ලැබූ, බුදු රජාණන් වහන්සේගේ සහ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාවන් අතරින් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාව ආශිර්වාද කරන මෙන් මීගමුව කොට්ඨාශ බාර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි සමන් සිගේරා මහතා විසින් කරනු ලැබූ ආරාධනය පිළිගනිමිනුයි.

 

ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාව අසලින් බුදු රජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාවක් ද තැන්පත් කර ඇති බව කලින් ම දැනගත් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාව ආශිර්වාද කිරීම සදහා පොලිස් අධිකාරි කාර්‍යාලය වෙත ගියේ, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාව අසලින් තැන්පත් කිරීම සදහා රතු පැහැති ඉටිපහනක් ද, බුදු රජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාව අසලින් තැන්පත් කිරීම සදහා සුදු මල් වට්ටියක් ද රැගෙනයි.

 

මෙම මල් වට්ටිය කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී ම සකස් කරගෙන ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමන් විසින් රැගෙන යාම සුවිශේෂ සිදුවීමක්.

 

ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාව ආසිරි ගැන්වීම සදහා මීගමුව පොලිස් අධිකාරි කාර්යාලය වෙත පැමිණි ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ව ඉතාමත් බැතියෙන් පිළිගනු ලැබූ මීගමුව කොට්ඨාශ භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි සමන් සිගේරා මහතා, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ව, ප්‍රතිමා තැන්පත් කර ඇති ස්ථානය වෙත කැදවාගෙන යනු ලැබුවා.

 

අනතුරුව ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාව ආසිරි ගන්වා ඒ ඉදිරිපස රතු පැහැති ඉටිපහනක් දල්වා තැන්පත් කරනු ලැබූ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා, ඒ අසලින්ම තැන්පත් කර තිබුණ බුදු රජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාව ඉදිරියේ සුදු මල් වට්ටියක් තැන්පත් කර උපහාර දැක්වූ අතර ඒ සදහා ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි සමන් සිගේරා මහතා ද ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ට එක්වුනා.

 

ආගමීක සංහිදියාව යනු කටින් පිටවන කයිවාරු වදන් රැසකට සීමා නොවී, එය මෙලෙස සිදුවිය යුතු බවට ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමා දුන් ආදර්ශය මෛත්‍රියේ සහ සාමයේ ඒකාබද්ධ පණිවිඩයක් බව අපගේ හැගීමයි.

 

මෙහි ඔබට දැකගත හැකි වන්නේ, මෙම අවස්ථාව අලලා ගනු ලැබූ ඡායාරූප කිහිපයකි