අසරණ දුක් විඳින් ජනතාවට නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවන්ගෙන් අපමණ වරප්‍රසාද ලබාගැනීම සඳහා ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් විසින් දෙව් මවුන් වෙත ලියනු ලැබුවාවූ හාස්කම් යාච්ඤාව මේ වන විට ‛‛ඉතාමත් ප්‍රභල’’ යාච්ඤාවක් බවට පත් වී ඇත.

 

එම යාච්ඤාව 2012 වර්ෂයේ දී ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් විසින් ලියනු ලැබූ යාච්ඤාවක් වන අතර, ප්‍රථම වරට එම යාච්ඤාව ප්‍රසිද්ධියේ උච්චාරණය කරනු ලැබුවේ 2012 සැප්තැම්බර් 8 වෙනි දින කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී ය. කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය මහත් ප්‍රාතිහාර්‍යයන් සිදුවන නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන් විසිතුන් වාරයක් දර්ශණය වූ ප්‍රභල හාස්කම් සිද්ධස්ථානයකි.

 

2012 සැප්තැම්බර් 8 වෙනි දින ප්‍රථම වරට මෙම හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කරනු ලැබූ දිනයේදී ම ප්‍රාතිහාර්‍යයන් කීපයක්ම සිදු විය. ඉන්පසුව මෙම හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කරනු ලැබුවේ අවුරුදු 5 කට පසුව 2017 අප්‍රියල් 29 වෙනි සෙනසුරාදා සවසයි. එතැන් සිට දැන් සතියේ සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස මෙම හාස්කම් යාච්ඤාව කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය වෙත පුද කරනු ලබන්නේ සැදැහැවත් ජනතාවගේ ද සහභාගිත්වයෙනි. සතිපතාම, නිතිපතාම නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය අති ප්‍රබල ප්‍රාතිහාර්‍යයන් සිදු කරමින් කිසිදු භේදයකින් තොරව එතුමිය සොයා එන දරු දැරියනට පිහිට වීම පමණක් නොව එතුමිය පිහිට වන්නා වූ ආකාරය ද පුදුමාකාර වේ.

 

2017 අගෝස්තු 12 වෙනි සෙනසුරාදා සවස මෙම හාස්කම් යාච්ඤාව නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය වෙත ඔප්පු කිරීම සදහා කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථාන භූමියට රැස්ව සිටි සැදැහැවතුන් අතරින් පිරිසකට ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය වෙත හාස්කම් යාච්ඤාව පුද කිරීමේ අවස්ථාව හිමි විය. එහිදී එම සැදැහැවතුන් ඇමතූ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා මෙලෙස ප්‍රකාශයක් කල සේක. ‛‛තවත් ප්‍රභල හාස්කම් යාච්ඤාවක් මම ලියනවා එය මම දේව මාතාවන් වෙත ලියන අවසාන යාච්ඤාවයි’’

 

නිර්මල කන්‍ය මරියෝතමාවන් වෙත ලියන අවසාන යාච්ඤාව ලෙසින් ප්‍රභල හාස්කම් යාච්ඤාවක් ලඟදී ම ලියන බව පැවසූ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා. තව දුරටත් ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ, දැනට පාව්චිචි කරනු ලබන හාස්කම් යාච්ඤාව මගින් ජනතාව පිහිට ලබනවා දැකීම උන්වහන්සේට ලොකුම සතුටක් බවත්, හේතුව එම යාච්ඤාව උන්වහන්සේ විසින් ලියන ලද යාච්ඤාවක් නිසා බවත්ය.

 

2012 දී ලියනු ලැබූ මෙම හාස්කම් යාච්ඤාව මෙතරම් දුරදිග යාවි යයි නොසිතූ බව ද ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා ප්‍රකාශ කරනු ලැබූ සේක.

 

2017 අගෝස්තු 12 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා සැදැහැවතුන් කණ්ඩායමක් අමතනු ලැබූ අවස්ථාව මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකිවනු ඇත