ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වන ලොව එකම අපොස්තුළු තුමාණන් වන ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමා වැඩ සිටින කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය වෙත 2016 සැප්තැම්බර් 17 වෙනි සෙනසුරාදා සවස බැතිමතුන් රැස් වූයේ, එදින උන්වහන්සේගේ සුරතින් ආශිර්වාද වූ අඩි නවයක් උස ඇති කුරුස ප්‍රතිමාව ආසිරි ගැන්වීමේ සන්ධ්‍යා මෙහෙයට සහභාගි වීම පිණිසයි.

 

දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් පැමිණ සන්ධ්‍යා දේව මෙහෙයට සහභාගිවූ බැතිමතුන් ඉන් පසුව ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමාණන්ගේ සුරතින් අපොස්තලික ආශිර්වාදය ලබා ගැනීම පිණිස දැක් වූයේ ලොකු උනන්දුවකි. හේතුව, අද මේ පෘතුවිය මත ජීවත් වන ලොව එකම අපොස්තුළු තුමා වන්නේ, මේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමා බව දන්නා නිසයි.

 

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථාන භූමියේ දී ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමාණන්ගේ සුරතින් 2016 සැප්තැම්බර් 17 වෙනිදා සවස සැදැහැ ජනතාව අපොස්තලික ආශිර්වාදය ලබා ගන්නා අයුරු මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැක ගත හැකියි.