මේ ලෝකයේ දසදහස් හෝ කෝටි සංඛ්‍යාත දෙව්මැඳුරු අතරින් නිර්මල කන්‍ය මරිය මවු තුමිය දර්ශණය වී කරනු ලැබූ ඉල්ලීමක් නිසා සෑදුන දෙව්මැඳුරු සංඛ්‍යාව පහක් පමණි. එම 5 වන දෙව් මැඳුර පිහිටා ඇති කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, දර්ශණ භූමියට 2017 ජනවාරි 7 වෙනි සෙනසුරාදා සවස විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් සැදැහැවත් ජනතාව ඒකරාශී වූයේ නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියට ජපමාලය පුද කිරීමටයි.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියව විසි තුන් වාරයක් තම දෑසින් ම දැක ගැනීමේ භාග්‍යය ලැබූ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් සමග 2017 නව වසරේ උච්ඡාරණය කෙරෙන පළමු ජපමාලය දෙව් මවුන් වෙත උච්ඡාරණය කිරීම එදින සිදු විය.

 

ජපමාල උච්ඡාරණය සඳහා ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා ප්‍රධාන පීඨිකාවට සම්ප්‍රාප්ත වූ සැනින්ම බැතිමතුන් ඉටිපහන් රැගෙන ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා ඉදිරියට ගොස් උන්වහන්සේගේ සුරතින් ඒවා ආශිර්වාද කර ගනු ලැබූහ.

 

ඉන්පසු බැතිමතුන් එම ඉටිපහන් මරිය මාතාවෝ සමග ජේසු බිළිඳු ප්‍රතිමාව පාමුල තැන්පත් කරනු ලැබුවෝය.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණය වූ විසිතුන් වාරය අතර, 18 වන දර්ශණය අවස්ථාවේ දී ඕතුමිය දර්ශණය වූයේ, ඕතුමියගේ වම් හස්තයේ කුඩා ජේසු බිළිඳුන්ව ද වඩවා ගෙනයි. ඒ 1977 ජූලි 27 වෙනි දිනයි.

 

මෙහි ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැක්කේ 2017 ජනවාරි 7 වෙනි සෙනසුරාදා සවස, බැතිමතුන් ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් වෙත රැගෙන එනු ලැබූ ඉටිපහන් උන්වහන්සේ ආසිරි ගැන් වූ අයුරුත්, ඔවුන් එම ඉටිපහන් නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ 18 වන වරට ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන් ඉදිරියේ ජේසු බිළිඳුන් ද සමග දර්ශණය වූ අයුරු දැක්වෙන ප්‍රතිමාව පාමුළ දල්වා තැන්පත් කරනු ලැබූ අයුරුත් ය.