2016 වර්ෂය නිමාවට පත්කරමින් සහ 2017 නව වර්ෂයට ආසිරි පතමින් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, දර්ශණ භූමියේ තනා තිබූ විශේෂ පීඨිකාවක සිට නව අවුරුදු ආසිරි මංගල දිව්‍ය පූජා මෙහෙය, 2016 දෙසැම්බර් 31 වෙනි දින මධ්‍යම රාත්‍රියේ දී ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ විය.

 

දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් පැමිණ සිටි සැදැහැවතුන් ඉදිරියේ දිව්‍ය පූජා මෙහෙය සිදු කරනු ලැබූ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා, දිව්‍ය පූජා මෙහෙය අවසානයේ සිය අපොස්තලික ආශිර්වාදය දානය කිරීම සඳහා පූජාසනය ඉදිරියට වැඩම කල අතර, උන්වහන්සේ රැස්ව සිටි ජනතාවට සුභ පතමින්, අළුත් අවුරුද්දේ ඔවුන්ගේ ජීවිත මල් වත්තක් වේවා යි ප්‍රාර්ථනා කල අතර, මල් වත්තක, පරවෙච්ච මල් මෙන්ම, වේලිච්ච කොල ද තිබිය යුතු බවත්, එවිට එය ස්වභාවික මල් වත්තක් වන බවත් සිනහ මුසු මුහුණින් යුතුව ප්‍රකාශ කලේ, රැස්ව සිටි සැදැහැවතුන්ව ද විනෝදමත් කරමිනි.

 

අවසානයේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා සැමටම ආරාධනා කරනු ලැබුවේ, ජනවාරි 7 වෙනි ලබන සෙනසුරාදා සවස 6 ට, උන්වහන්සේත් සමග දේව මෑණියන්ට ජපමාලය උච්ඡාරණය කිරීම සඳහා, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, දර්ශණ භූමියට රැස්වන ලෙසයි.