ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා, අපොස්තුළුතුමෙකු වශයෙන් සිය සතලිස් දෙවන නත්තල් දිව්‍ය පූජා මෙහෙය සිදු කරයි

අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා උන්වහන්සේගේ සතලිස් දෙවන නත්තල් දිව්‍ය පූජා මෙහෙය සිරිත් පරිදි මෙවර ද කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේදී පවත්වනු ලැබූහ.   දෙසැම්බර් 24 වෙනි දා මධ්‍යම රාත්‍රියේ ඇරඹි නත්තල් දිව්‍ය පූජා මෙහෙය උන්වහන්සේ අපොස්තුළු තුමෙකු ලෙසින් සිදුකරනු ලැබූ සතලිස් දෙවන නත්තල් දිව්‍ය පූජා මෙහෙයයි. 1975 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දින, ‛අපොස්තුළුවරය’…

විශාරද චරිතා ප්‍රියදර්ශණී වෙතින් නිර්මල කටුනායක අප ස්වාමි දූ වෙත බැති ගීයක්

නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ විසිතුන් වතාවක් දර්ශණය වූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, අභිනවයෙන් ප්‍රතිසංස්කරණය කරනු ලැබූ දර්ශණ භූමිය නිල වශයෙන් විවෘත කිරීම නිමිත්තෙන් 2016 නොවැම්බර් 26 වෙනි සෙනසුරාදා සවස සිද්ධස්ථාන භූමියේ පවත්වනු ලැබූ ‛‛මරිය ගී හඩ’’ ගීත සරණිය රසවත් කරමින්, ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා තූර්ය වාදක කණ්ඩායමේ ගී නාදයන්ට මුසුවී, විශාරද චරිතා ප්‍රියදර්ශණී නිර්මල කටුනායක…

අපොස්තලික මාධ්‍ය ප්‍රකාශක විසින් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් වෙත වටිනා දියමන්තියක් තෑගි කරයි

අභිනවයෙන් ප්‍රතිසංස්කරණය කරනු ලැබූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ භූමිය නිල වශයෙන් දෙව් මවුන් වෙත භාර කිරීම සංකේතවත් කරමින් 2016 නොවැම්බර් 26 වෙනි සෙනසුරාදා සවස සිද්ධස්ථාන දර්ශණ භූමියේ පවත්වනු ලැබූ ගීත සන්ධ්‍යාවේ දී අපොස්තලික මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සශික විෂාන් මහතා විසින් ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් වෙත වටිනා දියමන්තියක් තෑගි කරනු ලැබීය.   එවන් වටිනා දියමන්තියක්…

ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා තූර්ය වාදක කණ්ඩායමෙන් නිර්මල කන්‍ය මරියෝතමාවන් වෙත බැති ගීයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ දී නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමී 23 වතාවක් දර්ශණය වූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, දර්ශණ භූමිය අභිනවයෙන් ප්‍රතිසංස්කරණය කරනු ලැබූ පසු නිල වශයෙන් විවෘත කිරීම සංකේතවත් කරමින් 2016 නොවැම්බර් 26 වෙනි සෙනසුරාදා සවස, එම සිද්ධස්ථාන භූමියේ දී, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමාණන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගීත සන්ධ්‍යාවක් පවත්වන ලදී. එහි දී ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ…

ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ දෝතට රත්තරනින් සෑදූ කාලිස් පාත්‍රයක් පරිත්‍යාග කරයි

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ භූමිය නිල වශයෙන් විවෘත කිරීම සංකේතවත් කරමින් 2016 නොවැම්බර් 26 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථාන භූමියේ පවත්වනු ලැබූ සංගීත සන්ධ්‍යාවේ දී ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ට බැතිමත් පවුලක් විසින් රත්තරනින් සාදා නිම කරනු ලැබූ කාලිස් පාත්‍රයක් හෙවත් පූජා පාත්‍රයක් පරිත්‍යාග කරනු ලැබීය.   දිව්‍ය පූජා මෙහෙයේ දිව්‍ය රහස්…

අපොස්තලික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක වෙත ‛‛අපොස්තලික පිය ගෞරව උපහාර සම්මානය’’ සමග රුපියල් ලක්ෂ 50 ක මුදල් ත්‍යාගයක්, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමාණන් ප්‍රධානය කරනු ලබයි

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය මුළුමනින්ම සංවර්ධනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ දී, මුළු සිද්ධස්ථානයම උඩු යටිකුරු කරමින් යෝධ මහන්සියක් දරමින්, සංවර්ධන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම භාරගෙන, අගනා නිමාවකින් යුතුව සිද්ධස්ථානය මුළුමනින්ම සංවර්ධනය කල, අපොස්තලික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් චින්තක මහතාට ‛‛අපොස්තලික පිය ගෞරව උපහාර සම්මානය’’ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන්ගේ සුරතින් ප්‍රධානය කිරීම 2016 නොවැම්බර් 26 වෙනි දින සන්ධ්‍යාවේ…

ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ දෝතට නව අපොස්තලික ධජය සහ නව අපොස්තලික නිල ලාංඡනය පිළිගන්වයි

නව අපොස්තලික ධජය සහ නිල ලාංඡනය ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන් වෙත පිළිගැන්වීම 2016 නොවැම්බර් 26 වෙනි දින සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථාන භූමියේ දී සිදු විය. ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා තූර්ය වාදක කණ්ඩායමේ අභිමානවත් වාදන හඩ මධ්‍යයේ අපොස්තලික ලේකම් ඩබ්ලිවු. අශෝක ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් පළමුව නව අපොස්තලික ධජය ද, දෙවෙනුව නව අපොස්තලික නිල…

‛‛මරිය ගී හඩ’’ ගීත සන්ධ්‍යාව ජාතික ගී ගායනයෙන් ආරම්භ වෙයි

2016 නොවැම්බර් 26 වෙනි දින කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථාන භූමියේ පවත්වනු ලැබූ සංගීත සන්ධ්‍යාව ආරම්භ කරමින් ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා තූර්ය වාදක කණ්ඩායම මගින් ජාතික ගීය ගායනය කරනු ලැබූ අවස්ථාව                            

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ භූමිය 2016 නොවැම්බර් 26 විවෘත වෙයි

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ භූමිය නිල වශයෙන් විවෘත කිරීම සංකේතවත් කරමින් 2016 නොවැම්බර් 26 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථාන භූමියේ පවත්වනු ලැබූ සංගීත සන්ධ්‍යාවේ සම්භාවනීය අමුත්තා වූ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා, ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව ඉදිරිපත් කල පිළිගැනීමේ වාදන මධ්‍යයේ සිද්ධස්ථාන භූමියට සැපත්වූ අවස්ථාවයි මේ ඡායාරූප මගින් ඔබට දැක ගැනීමට ලැබෙන්නේ…

ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා සිය අපොස්තලික ආශිර්වාදය දානය කරයි

අද මෙම පෘතුවිය මත වැඩ සිටින එකම අපොස්තුළුතුමන් ඉදිරියේ සිට උන්වහන්සේ වෙතින් ලබා ගන්නා ආශිර්වාදය දෙවෙනි වන්නේ සර්ව බලැති දෙවි මහෝත්තමයාණන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයට පමණකි. ඒ සර්ව බලැති දෙවි මහෝත්තමයාණන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ පෘතුවිය මත වැඩ සිටි කාලයක් තිබුණි. ඒ කාලය තුල ජීවත් වූ මිනිසුන් ද සිටියෝය. එහෙත් ඒ මිනිසුන් වැඩි…