නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය දිව්‍ය ජේසු බිළිඳාණන් ද සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණය වී වසර 40 ක් සම්පූර්ණ වන්නේ ජූලි 27 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දාටයි. එය මරිය තුමී ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ට දර්ශණය වූ දසඅට වෙනි අවස්ථාවයි. දර්ශණය සිදු වූයේ 1977 ජූලි 27 වෙනි දිනයි.

 

මෙම 2017 වසරේ ජූලි 27 වෙනි දිනයට මේ උතුම් දර්ශණයට වසර 40 ක් සම්පූර්ණ වීම නිමිත්තෙන්, නිල් මැණික් රන් ඔටුණු පළඳවනු ලැබූ දෙව් මවු ප්‍රතිමාව ජූලි 29 වෙනි සෙනසුරාදා සවස 6 සිට රාත්‍රී 9 දක්වා අභිනව දර්ශණ දෙව් මැඳුර තුල දී ප්‍රදර්ශණය කරනු ඇත. නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය ජේසු බිළිඳුන් සිය වම් හස්තයෙන් දරාගෙන දර්ශණය වූයේ මෙම දර්ශණ දෙව්මැඳුර තුලදී ය.

 

සවස 6 සිට රාත්‍රී 9 දක්වා දර්ශණ දෙව්මැඳුර තුල දෙව් මවු ප්‍රතිමාව ප්‍රදර්ශණය කරනු ලබන පැය තුනක කාල සීමාව තුල ඔබ කැමති වේලාවක් ප්‍රතිමාව ඉදිරිපිට ඔබට යාච්ඤා කිරීමට හැකියාව ඇත.

 

ශ්‍රී ලංකාවේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය, නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියගේ සරණය පතා ජනතාව යැදුම් පුදන සිද්ධස්ථානයක් පමණක් නොව, එම බැතිමතුන් අප්‍රමාණ පිහිට ලබා ගන්නා සිද්ධස්ථානයක් බවට ද පත් වී ඇත. මේ නිසාම මෙම සිද්ධස්ථානය ‛‛මරිය තුමියගේ හාස්කම් සිද්ධස්ථානය’’ යනුවෙන් ජනතාව අතර නමක් ද ඇති වී ඇත.

 

2017 ජූලි 29 වෙනි සෙනසුරාදා දින ‛‛මරිය තුමී සමග ජේසු බිළිඳු’’ ප්‍රතිමාව ඉදිරියේ යැදුම් පුදන බොහෝ බැතිමතුන්ට එතුමියගේ අපමණ පිහිට ලැබෙන අවස්ථාවක් වේ යයි විශ්වාසයක් පවතී.