ජන්ම දින දා උදෑසන ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා ජනතාව මුණගැසෙයි

අති උතුම් රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ 57 වන ජන්ම දින සංවත්සර මංගල දිව්‍ය පූජාව ආරම්භ වූයේ 2014 පෙබ්‍රවාරි 1 වෙනි දින රාත්‍රී 11.30 ටයි. ඒ උන්වහන්සේ වසර 57 කට පෙර මෙලොවට උපත ලැබුවේ පෙබ්‍රවාරි 1 වෙනි දින මධ්‍යම රාත්‍රී 12 ට වීම නිසයි.   විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් පැමිණ රැස්වී සිටි ජනතාව මධ්‍යයේ ජන්ම සංවත්සර…

ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ ජන්ම දින දා පවත්වනු ලැබූ පොදු ජන හමුව

අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ 57 වන ජන්ම දින අලලා පවත්වනු ලැබූ මධ්‍යම රාත්‍රී දිව්‍ය පූජා මෙහෙය ආරම්භ වූයේ 2013 පෙබ්‍රවාරි 1 වෙනි දින රාත්‍රී 11.30 ටයි.   දිව්‍ය පූජාවෙන් පසුව ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු තුමන්ලාගේ නාමයන්ට කැපකර ඇති උයන වෙත සැපත් වූයේ උන්වහන්සේට…

ජනතාවගේ සුභ පැතුම් මධ්‍යයේ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා 57 වන උපන් දිනය සමරනු ලබයි

අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ 57 වන උපන් දින සංවත්සරය වෙනුවෙන් පුද දෙනු ලැබූ මංගල දිව්‍ය පූජා මෙහෙය ආරම්භ වූයේ 2014 පෙබ්‍රවාරි 1 වෙනි දින රාත්‍රී 11.30 ටයි.   මැදියම් රැය ද නොතකා විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය වෙත ඇදී ආ ජනතාවගේ සහභාගිත්වයෙන් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවු…

ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ 57 වන ජන්ම දිනය අභිමානවත් ලෙස සමරනු ලබයි

අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ 57 වන ජන්ම දිනය යෙදී තිබුනේ 2014 පෙබ්‍රවාරි 2 වෙනි දිනයටයි. මේ නිමිත්තෙන් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ පාලක කමිටුව සංවිධානය කර තිබූ උපන් දින සැමරුම මහත් අභිමානවත් ලෙස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේදී පැවැත්වුණි.   මීට 57 වසරකට පෙර අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශූද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා උපත…