අද ලෝකයේ ජීවත් වන එකම අපොස්තුළුතුමාණන් වන ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා, තමන් ලද අපොස්තුළුවරයේ 46 වෙනි සංවත්සරය 2021 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දින, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී අභිමානවත් ලෙස සමරණු ලැබූහ.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ විසිතුන් වාරයක් දර්ශණය වූ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම සහ එකම සිද්ධස්ථානය වූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ද දර්ශණය වූ, දර්ශණ දෙව්මැදුරේ දී පසුගිය පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දින සවස මංගල දිව්‍ය පූජාව පවත්වමින් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා උන්වහන්සේ ලද සුවිශේෂී පූජනීය භාග්‍ය වූ අපොස්තුළුවරයේ 46 වෙනි වසර සමරණු ලැබුවේ විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය වෙත රොක් වී සිටි බැතිමතුන් රැසක් මධ්‍යයේයි.

 

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ඉතාමත් පූජනීයම ස්ථානය වූ දර්ශණ දෙව්මැදුර තුල දී ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ 1975 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි සිකුරාදා දින සවස 6.30 ට පමණ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන්ට දර්ශණය වූයේ උන්වහන්සේව අපොස්තුළුවරය සඳහා පත්කිරීමටයි.

 

ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ ලොව ජීවත්ව සිටිය දී ජුදා ජාතිකයින් දොළොස් දෙනෙකු අපොස්තුළුතුමන්ලා ලෙසින් පත්කරනු ලැබූ අතර, ඉන්පසු සිදුවූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මරණය සහ යළි මළවුන් කෙරෙන් උත්ථානවීම ද ඉන් දින හතලිහකට පසුව සිදු වූ ස්වර්ගාරෝහණයෙන් ද පසුව ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෙලොවට දර්ශණය වී තෝරාගනු ලැබූ ශුද්ධෝත්තම පාවුළු නම් වූ දසතුන් වෙනි අපොස්තුළුතුමාගෙන් පසුව, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දර්ශණය වී තෝරාගනු ලැබූ දෙවන අපොස්තුළුතුමා සහ අපොස්තුළුවරු පිරිසේ දස සතර වැන්නා ලෙසින් ශ්‍රී ලංකාවේ, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ අදටත් වාසය කරන ශුද්ධෝත්තම දස සතර වෙනි අපොස්තුළුතුමා, අපොස්තුළුවරයට පත්වී මෙම 2021 වසරේ පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි ඉරුදිනට වසර හතලිස් හයක් සම්පූර්ණවීම, උන්වහන්සේට බෙහෙවින් ආදරය කරන සහ උන්වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනා අනුව තම ජීවිත හැඩගස්වා ගනිමින් සිටින උන්වහන්සේගේ අනුගාමිකයන් සමරණු ලැබුවේ ඉතාමත් ගාම්භීර අන්දමිනුයි.

 

ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ ලොව ජීවත්ව සිටිය දී ජුදා ජාතිකයින් දොළොස් දෙනෙකු අපොස්තුළුතුමන්ලා ලෙසින් පත්කරනු ලැබූ අතර, ඉන්පසු සිදුවූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මරණය සහ යළි මළවුන් කෙරෙන් උත්ථානවීම ද ඉන් දින හතලිහකට පසුව සිදු වූ ස්වර්ගාරෝහණයෙන් ද පසුව ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෙලොවට දර්ශණය වී තෝරාගනු ලැබූ ශුද්ධෝත්තම පාවුළු නම් වූ දසතුන් වෙනි අපොස්තුළුතුමාගෙන් පසුව, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දර්ශණය වී තෝරාගනු ලැබූ දෙවන අපොස්තුළුතුමා වන්නේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණෝයි.

 

පළමු අපොස්තුළුතුමන්ලා දොළොස්දෙනා මෙන්ම, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දර්ශණය වී තෝරාගනු ලැබූ පළමුවන අපොස්තුළුතුමන් ද ජුදා ජාතිකයෙක් වූ අතර, ඒ කිසිවෙකුවත් අඩු තරමින් ‘ක්‍රිස්තියාණිකාරයන්වත්’ නොවූහ. කරුණු කාරණා එසේ වූව ද, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙවෙනිවර දර්ශණය වී තෝරාගනු ලැබූ අපොස්තුළුතුමා ජුදා ජාතිකයෙක් නොවන අතර, ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකිකයා යි.

 

ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරනු ලැබූ මේ, ශුද්ධවූ ද උත්තමවූ ද මහා විස්කම සමරා 2021 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි ඉරුදින සවස, අපගේ දස සතර වෙනි ශුද්ධ වූ උත්තම අපොස්තුළුතුමාණන්ගේ සුරතින් මංගල මහා දිව්‍ය පූජාව පුදනු ලැබුවේ, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දර්ශණය වූ, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ දේව මන්දීරය තුල, උන්වහන්සේ දර්ශණය වූ ස්ථානයට ඉතා සමීපවයි.

 

ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දර්ශණය වී පත්කරනු ලැබූ ලොව දෙවන අපොස්තුළුතුමාණන් ද, අපොස්තුළුවරු කණ්ඩායමේ 14 වෙනි අපොස්තුළුතුමාණන් ද වූ, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා සිය අපොස්තුළුවරයේ 46 වෙනි සංවත්සරය සමරමින් 2021 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දින කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, දර්ශණ දෙව්මැදුර තුල පුද කරනු ලැබූ මංගල දිව්‍ය පූජා මෙහෙයේ අවස්ථාවන් කීපයක් මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි