කටුනායක නිදහස් වෙළඳ කලාපයේ පිහිටි ක්රම්ස්කි ලංකා නව කර්මාන්ත ශාලා ගොඩනැගිල්ල පසුගිය සැප්තැම්බර් 27 වෙනිදා සවස විවෘත විය.

 

මෙම විවෘත කිරීමේ උත්සවයට සම්භාවනීය අමුත්තන් ලෙස ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමන්ද, ආයෝජන සංවර්ධන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතාද, ශ්‍රී ලංකාවේ ජර්මන් තානාපති ජෝර්ගන් මෝහාඩ් මහතාද සහභාගි විය.

 

ක්රම්ස්කි ලංකා සමාගමේ සභාපති විස්ටව් ක්රම්ස්කි මහතා සහ එම මහත්මිය විසින් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ව නව කර්මාන්ත ශාලා දොරටුව අසලදී පිළිගනු ලැබූ අතර, ක්රම්ස්කි ලංකා සමාගම, ශ්‍රී ලංකාවේ තම කර්මාන්ත ශාලාව ආරම්භ කර මෙම වසරේ, විසිවන සංවත්සරය සැමරුම ද නව කර්මාන්ත ශාලා ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමට සමගාමීව සිදුවිය.

 

ක්රම්ස්කි ලංකා සමාගමේ මූලස්ථාන කර්මාන්ත ශාලාව ජර්මනියේ පිහිටා ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවට අමතරව ඇමරිකාවේ සහ ඉන්දියාවේ ද කර්මාන්ත ශාලා පිහිටා ඇත.

 

උත්සවයේ ඡායාරූප පහතින් නරඹන්න.