‛‛ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ ලෝකයට උගන්වා වදාල වචන හෙවත් ක්‍රිස්තු ධර්මයට අද ඇතිවී ඇති තත්වය දකින විට මගේ හදවතට දැනෙන්නේ ලොකු වේදනාවක්. උන්වහන්සේ මේ ලෝකයට ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවාවූ සෑම වචනයක් වෙනුවෙන්ම උන්වහන්සේගේ ජීවිතය කැප කෙරුවා, ඒ ජීවිත කැප කිරීමේ ඉහළම ප්‍රතිඵලය ලෙසින් උන්වහන්සේගේ ජීවිතය පූජා කෙරුවා. ඉන්පසු අපොස්තුළු තුමන්ලාත් ඒ මාර්ගයම අනුගමනය කෙරුවා. තම ගුරු දේවයාණන් වන ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ දෙසූ ධර්මය ආරක්ෂා කිරීමට අපොස්තුළු තුමන්ලාත් තම ජීවිතය කැප නොකලානම් අද ක්‍රිස්තු ධර්මය කියන වචනය ලෝකයේ නැහැ. නමුත් අපොස්තුළු තුමෙකුගේ හක්‍ෂක් නැතිව ලෝකය බොහෝ කලක් පැවතුන නිසා, ක්‍රිස්තු ධර්මය නැමැති වචනය ලෝකයේ තිබුනත්, පිරිසිදු සහ සත්‍ය ක්‍රිස්තු ධර්මය වෙනුවට දූෂිත ක්‍රිස්තු ධර්මයක් අද ලෝකය පුරා පැතිරිලා තිබෙනවා. ඉතින් අපොස්තුළු තුමෙක් හැටියට ක්‍රිස්තු ධර්මයේ පවතින දූෂණය අවසන් කිරීමට පියවර ගැනීම මගේ වගකීමයි.’’

 

අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා මෙලෙස ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ නුවරඑළියේදීයි. 2013 නොවැම්බර් 6, 7, සහ 8 යන තෙදින තුල ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා නුවරඑළියේ ගතකරනු ලැබූ අතර, උන්වහන්සේ එහි ගියේ කෙටි නිවාඩුවක් සඳහායි.

 

අපොස්තලික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් චින්තක සහ අපොස්තලික මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සශික විෂාන් යන මහත්වරුද උන්වහන්සේ සමග නුවරඑළිය බලා ගිය අතර, ඔවුන් විසින් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන් සමග විවිධ කරුණු සම්බන්ධව සාකච්ඡා කිරීමට එය අවස්ථාවක් කරගනු ලැබූ බවත්, එවැනි සාකච්ඡා වාර සතරක් කරනු ලැබූ බවත්, එයින් එක් සාකච්ඡාවකදී ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමා ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශය කරනු ලැබූ බවත් අපොස්තලික මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සශික විෂාන් මහතා අප මාධ්‍ය වෙත කියා සිටියා.

 

අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශය කරනු ලැබූ සාකච්ඡාව අවස්ථාවේදී ගනු ලැබූ ඡායාරූප පහතින් ඔබට දැකගත හැකියි