අති උතුම් රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ 57 වන ජන්ම දින සංවත්සර මංගල දිව්‍ය පූජාව ආරම්භ වූයේ 2014 පෙබ්‍රවාරි 1 වෙනි දින රාත්‍රී 11.30 ටයි. ඒ උන්වහන්සේ වසර 57 කට පෙර මෙලොවට උපත ලැබුවේ පෙබ්‍රවාරි 1 වෙනි දින මධ්‍යම රාත්‍රී 12 ට වීම නිසයි.

 

විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් පැමිණ රැස්වී සිටි ජනතාව මධ්‍යයේ ජන්ම සංවත්සර දිව්‍ය පූජාව පැවැත්වූ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ සුරතින් දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද වහන්සේ ලැබීමට ද දිව්‍ය පූජාවෙන් පසුව පැවති පොදු ජනතා හමුවේදී උන්වහන්සේට සුභ පැතීමට ද සැවොම දැක්වූ උනන්දුව නිසා සියළු කටයුතු අවසන් වන විට පෙබ්‍රවාරි 2 වෙනි දින උදෑසන වී තිබුනි.

 

ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ 57 වන ජන්ම දින සංවත්සරයේ අවසාන අංගය වූ ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ පවත්වනු ලැබූ පොදු ජනතා හමුව අවසන් කර උන්වහන්සේ උයනෙන් පිටත්ව යනතුරු ද ජනතාව උයනට ඇතුළුවන ගේට්ටුව අසල රොක්වී සිටියහ.

 

පොදු හමුව අවසන් කර ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනෙන් නික්ම යාමට පෙර, දැඩි තෙහෙට්ටුව ද නොතකා ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන් ද උයනට ඇතුළුවන ගේට්ටුව අසල රැස්ව සිටි ජනතාව අතරට ගොස් සිනහ මුසු මුහුණින් යුතුව සිය සුරත දිගු කරමින් ඔවුන්ට සුභ පැතූහ.

 

මෙහි ඡායාරූප මගින් ඔබට එම අවස්ථාව දැක ගත හැකියි.