බොහෝ දෙනෙකුගේ වේදනාවේ කදුළු ඇත්තේ ඇස් දෙකේ නොව හදවතේයි. ඒ බව අපට පෙනෙන කදිම ස්ථානයක් වන්නේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයයි. ඒ මන්දයත් මෙම ජීවිත ගමනේ දී අසරණව විවිධ දුක් කරදර වලට මුහුණ දී ඇති විටක අපට මතකයට එන ආදරයේ උල්පත වූ අම්මා වන නිර්මල කන්‍ය මරිය මවු තුමියගේ පිහිට අපට ලබා ගත හැකි අද ලෝකයේ එකම සිද්ධස්ථානය බවට පත්ව ඇති කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය වෙත සති අන්තයේ සෙනසුරාදා සවස 6 ට හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීම සදහා එකතුවන අසරණ වූ ජනතාව නිසයි.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය විසිතුන් වතාවක් දර්ශණය වී ඇති කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී එතුමිය සොයා එන දරුවන්ට මේ ආදර මවු තුමිය පිහිට වනුයේ උපකාර වනුයේ ඉතාමත් විශ්මිත ලෙසිනුයි.

 

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ අදටත් ජීවත්වන, නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියව විසිතුන් වතාවක් දැකගැනීමේ වාසනාව ලැබූ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා විසින් දෙව් මවුන් වෙත ලියා ඇති හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීමෙන් පසුව දෙව් මවුන් පාමුල රෝසමල් ඉටිපහන් 123ක් දැල්වීම සදහා දෙව් මවුන්ගේ ආදර දරුවන්ට ලැබෙන අවස්ථාව විශේෂිතම අවස්ථාවකි. මෙම ඉටිපහන් සංඛ්‍යාවට අර්ථයක් ඇත. එනම් නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණය වූයේ කහ පැහැති රෝසමල් 123 ක් මත වීමයි.

 

සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස 6 ට හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීමෙන් පසුව කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී රෝසමල් ඉටිපහන් දල්වා තනි තනිව දෙව් මවුන්ට යාච්ඤා කිරීමට සැදැහැවතුන්ට අවස්ථාව සැලසා ඇති අතර 2017 සැප්තැම්බර් 16 වෙනි සෙනසුරාදා සවස හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීමෙන් පසුව ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ තැන තැන බැතිමතුන් රෝසමල් ඉටිපහන් දල්වා නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියට යාච්ඤා කරන අයුරු මෙලෙස දකින්නට හැකි විය. මේ ඡායාරූප ඒ පිළිබදවයි.