පසුගිය සෙනසුරාදා (සැප්තැම්බර් 29) සවස ඇදහැළුන වැසි මැද, කුඩා අත දරුවන් වඩවාගත් දෙමාපියන් ගේ සිට වයෝවෘද මහල්ලන් දක්වා වූ සැදැහැවත් ජනතාව ජාති ආගම් භේදයෙන් තොරව කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයන තුල කුඩ ඉහලාගෙන මෙසේ රැස්ව සිටියේ හාස්කම් යාච්ඤාවට සහභාගි වීම සදහාය.

 

සැදැහැ ජනතාවගේ දෑස් ඉදිරියේ විටින් විට ජීවමාන වන්නා වූ ජේසු බිළිදුන් සමග නිර්මල මරිය මාතාවන්ගේ ප්‍රතිමාව වටා රැස්වී මේ ජනතාව සැදැහැ සිතින් දෙව් මවුන්ගේ කරුණාව ඉල්ලා සිටින්නේ, එතුමියගේ බැල්ම හිමි වී ඇති හොදම සන්ධ්‍යාව, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී සති අන්තයේ ගත කිරීමට ලැබෙන සෙනසුරාදා සන්ධ්‍යාව බව දන්නා නිසාවෙනි.

 

ලබන සෙනසුරාදා (ඔක්තෝම්බර් 6) සවස 6 ට, ජීවමාන සංඥා දකින්නට ලැබෙන නිර්මල කන්‍ය මරිය මෑණියන්ගේ ප්‍රතිමාව වටා රොක්වී ජපමාලය උච්චාරණය කර හාස්කම් යාච්ඤාව ද උච්චාරණය කිරීම සිදු කරනු ඇත.