දේශීය වෛද්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පණ්ඩු බණ්ඩාරනායක මහතාගේ පියාණන් වන අභාවප්‍රාප්ත එස්. ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතාගේ දේහයට ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමා 2014 ජූනි 5 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රියේ අවසන් ගෞරව දක්වනු ලැබූහ.

 

අභාවප්‍රාප්ත එස්. ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතාගේ දේහය තැන්පත් කර ඇති යක්කල, මඩුගස් වලව්වට ගිය ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා දේහයට අවසන් ගෞරව දක්වමින් පවුලේ ඥාතීන් වෙත සිය සාතිශය සංවේගය පළ කර සිටියහ.

 

එම අවස්ථාව පිළිබඳ ඡායාරූප පහතින්