මේ වන විට රට තුල පැතිර පවත්නා වසංගත තත්වය හේතුවෙන්, රජය මගින් පනවා ඇති සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක නීතීන්ට අනුව මැයි 1 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ කටයුතු සිදු කරනු ලබන්නේ පහත දැක්වෙන අයුරිනි.

 

මෙම දිනයට නියමිත සාමුහිකව රැස්වී ජපමාලය උච්චාරණය කිරීම සිදු නොකෙරේ.

 

සවස 6 සිට 7 දක්වා, සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු උයන තුල, නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවන්ගේ අසිරිමත් ප්‍රතිමාව සැදැහැවතුන් වෙනුවෙන් ස්ථාපිතව තැබෙන අතර, ප්‍රතිමාව ඉදිරියේ තනි තනියෙන් ජපමාල ඉටිපහන් දල්වා, නිහඩව පුද්ගලීකව ජපමාලය පුද කල හැකියි.

 

සවස 5.30 සිට ආගමීක භාණ්ඩ මධ්‍යස්ථානයෙන් ජපමාල ඉටිපහන් නිකුත් කරනු ඇත.

 

සිද්ධස්ථානයට ඇතුළුවන විටත්, පිටවන විටත්, හොදින් අත් සෝදා පිරිසිදු විය යුතු අතර, සබන් දියර සපයා ඇත. මුඛ ආවරණ පැළද සිටීම අනිවාර්‍ය වන අතර, මුඛ ආවරණ පැළද නැති කිසිවෙකුටවත් සිද්ධස්ථාන භූමියට ඇතුළුවීමට අවසර නොදෙනු ඇත.

 

සිද්ධස්ථාන භූමියේ දී තැනින් තැන එකිනෙක්කෙනා සමීපව කතාබස් කිරීමෙන් වැලකී සිටින්න.

 

උදාවී ඇති තත්වය සැලකිල්ලට ගෙන සිද්ධස්ථාන පාලක කමිටුව මෙම තීරණ ගනු ලැබුවේ, ඔබගේ මෙන්ම මුළු සමාජයේ ආරක්ෂාව සදහා බව කරුණාවෙන් සලකන්න.