මරණයෙන් පසු යන තැනකට යන්න, වැලලෙන තැන හෝ පිච්චෙන තැන සාධකයක් නොවන බව, මේ වසංගතය පාඩම් උගන්වමින් පෙන්වා දෙන්නේ ආගම නොව, ධර්මය යි – ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ පවසති

‛‛වෙනදා ඇසූ මරණයන්ට වඩා අද හාත්පසින් ම වෙනස් විදිහට මරණය ගැන ඔයගොල්ලන්ට සිතන්නට වෙලා තිබෙනවා. වෙනදාට වඩා සිය දහස් ගුණයකින් මරණය, ඔයගොල්ලන්ට ජීවිත පාඩම කියා දෙන්නට ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ කාලයේ නිරන්තරයෙන් ඔබට මරණය සිහිවෙන කාලයක් බවට පත්වෙලා. මේ වගේ භයානක වසංගත කාලයක් මුළු ලෝකයේ ම පවතින කාලයක, මරණය දෙස එඩිතරව බලන්නට, ධර්මය…

මේ ගෙවෙන්නේ ඔරලෝසුවේ කාලය නොව, ඔබගේ ජීවිත කාලයයි – ශුද්ධෝත්තම 14 වෙනි අපොස්තුළුතුමා සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ සිය බැතිමතුන් අමතනු ලබයි

‛‛මේ ගතවන කාලය, ඔබේ ජීවිත කාලයයි. මේ ගෙවෙන්නේ ඔබේ ම ආයු කාලයයි. ඒ නිසා මෙම කාලය දෙවියන්ට ප්‍රසන්නවත්, ඔබේ ජීවිතයට ප්‍රයෝජනවත් ලෙසත් ගත කරන්න’’   ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා මෙලෙස ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ, (ඊයේ) 2021 ජූනි 12 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ සිට සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ…

කොත්තු, රයිස් නැතුව මත් වතුර නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් බව වසංගතය මිනිසුන්ට උගන්වලා

‛‛කොත්තු කාපු මිනිස්සුන්ට අද කොත්තු නැතුව ගෙදර හදන කෑම කන්න වෙලා. රයිස් කාපු මිනුස්සුන්ට අද රයිස් නැතුව ගෙදර හදන කෑම කන්න වෙලා. කෝ දැන් කොත්තු, කෝ දැන් රයිස්? දැන් මිනිස්සුත් දන්නවා එයාලට කොත්තු, රයිස් නැතුව කන්න පුළුවන් කියලා. එක එක රසකාරක අඩංගු පැණි බීම නැතුව කෑම කන්න බැරි වූ අය දැන් දන්නවා, පිරිසුදු වතුර ටිකක්…