අදින් වසර 63 කට පෙර මේ මහා පෘතුවිය ස්පර්ෂ කරමින් 1957 පෙබ්‍රවාරි 1 වෙනි දින රාත්‍රී 12 ට මෙලොවට බිහි වූ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන්ගේ උපන් වේලාවට, එනම් හෙට රාත්‍රී 12 ට, මේ අධ්‍යාත්මික නායකයා වැඩ සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය විදුලි ආලෝකයෙන් ආලෝකමත් වනු ඇත. උන්වහන්සේට ආදරය කරන්නා වූ බැතිමතුන් මහ රෑ නොතකා කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථායට රැස්වී ප්‍රශංසා ගී ගායනය කරනු ඇත.

 

මිනිසුන්ට දෑසක් තිබුනත් සත්‍ය දැකීමට ද, දෙසවන් තිබුනත් සත්‍ය ඇසීමට ද පිනක් තිබිය යුතුමය