මීගමු, කුරණ පදිංචිව සිටි ඇග්නස් මෙරායා ද සිල්වා මහත්මිය 2014 සැප්තැම්බර් 14 වෙනි දින අභාවප්‍රාප්ත වූ අතර, භූමදානය සැප්තැම්බර් 16 වෙනි අඟහරුවාදා සවස සිදු කරන ලදී.

 

අභාවප්‍රාප්ත ඇග්නස් මෙරායා ද සිල්වා මහත්මියගේ අවමගුල් මෙහෙය ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු විය. අවසාන පිළිවෙත් සඳහා ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා, දේහය තැන්පත් කර තිබූ ඇග්නස් මෙරායා ද සිල්වා මහත්මියගේ නිවසට සැප්තැම්බර් 16 වෙනිදා සවස පැමිණි අතර, එහිදී උන්වහන්සේ සිදුකල අවමගුල් මෙහෙයෙන් පසු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා දේහය මිහිදන් කල සුසාන භූමියට ද පැමිණ, දේහය මිහිදන් කිරීමට මත්තෙන් සුසාන භූමියේදී ද කෙටි මෙහෙයක් පවත්වන ලදී.

 

ඇග්නස් මෙරායා ද සිල්වා මහත්මිය අභාවප්‍රාප්ත වන විට 80 වන වියේ පසුවිය. ඇය ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන්ව දැන හැඳින ගත්තේ මීට අවුරුදු 40 කට පෙරය. එතැන් සිට ඇග්නස් මෙරායා ද සිල්වා මහත්මිය ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ බැතිමතියක් බවට පත්වී තම දරුවන්ට ද ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ගේ ඉගැන්වීම් ඔස්සේ දිවි ගෙවීමට මග කියා දුන්නාය. ඔවුන් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ගේ ආශිර්වාදය සහ ඉගැන්වීම් ඔස්සේ දිවි මග සකසා ගන්නා අයුරු සතුටින් බලා සිටියාය.

 

අභාවප්‍රාප්ත ඇග්නස් මෙරායා ද සිල්වා මහත්මියට ‛මරිය හඩ’ සග සුව ප්‍රාර්ථනා කරයි.

 

සැප්තැම්බර් 16 වෙනි අඟහරුවාදා සවස ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති, නැසීගිය ඇග්නස් මෙරායා ද සිල්වා මහත්මියගේ අවමඟුල් මෙහෙයේ විවිධ අවස්ථා පහත ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි