අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා 2013 ජනවාරි 12 වෙනි දින සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු උයනේදී දෙව් මවුන්ට ජපමාලය පුද කල සේක.

 

ජපමාල යැදුම ඉතාමත් පාරම්පරික දෙව් මවුන්ට යැදුමක් වන අතර, ලෝකයේ විවිධ ප්‍රදේශයන්හි එතුමිය දර්ශණය වූ අවස්ථාවන්හිදී, එතුමිය නොවරදවාම ජපමාලය උච්ඡාරණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය පෙන්වා දී ඇත.

 

අති භාග්‍යවත් කන්‍ය මරිය මාතාවෝ ශ්‍රී ලංකාවේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණය වූ අවස්ථාවන් කීපයකදී ම ජපමාලය උච්ඡාරණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ද, ජපමාලය කෙරෙහි එතුමියගේ ලැදියාව ද ප්‍රකාශ කර ඇත්තාහ. ‛‛ජපමාලය දිනපතා මා වෙත ඔප්පු කරන පවුල්වලට මම සාමය පොරොන්දු වෙමි’’ යි එතුමිය ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ 1981 පෙබ්‍රවාරි 6 වෙනිදා කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණය වූ අවස්ථාවේ දී යි. ඒ එතුමිය කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණය වූ 21 වන අවස්ථාව විය.

 

මේ ඉතාමත් බලසම්පන්න දෙව් මවු යැදුම අද ජනතාවගෙන් ඈතට තල්ලුවී යන ආකාරයක් දකින්නට ඇත. මෙවන් සමයක ජපමාලයට ඇති ලැදියාව ජන හදවත් තුල වර්ධනය කරනු පිණිසත්, දෙව් මවුන්ගේ ඉල්ලීම ඉටු කරනු පිණිසත්, මෙලොවදීම දෙව් මවුන් දැක ගැනීමේ භාග්‍යය උදාකරගනු ලැබූ අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා විටින් විට සැදැහැවතුන්ව ද එක්කාසුකර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ දී දෙව් මවුන් දර්ශණය වූ එකම සිද්ධස්ථානය වන කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේදී මහත් අභිමානයෙන් දෙව් මවුන්ට ජපමාලය පුද කරන්නාහ.

 

එවැනි තවත් එක් අවස්ථාවක් 2013 ජනවාරි 12 වෙනි සෙනසුරාදා අපට දැක ගැනීමට ලැබුනි. ජපමාලයේදී කියවෙන ‛නමෝ මරිය’ යැදුම් 53 සංකේතවත් කරමින්, ඉටිපහන් 53 ක් ද දෙව් මවුන් පාමුල දල්වා, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ගේ ද පූර්ණ සහභාගිත්වයෙන් ජපමාල උච්ඡාරණය සිදු විය.

 

පහත ඡයාරූප මගින් දැක්වෙන්නේ 2013 ජනවාරි 12 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු උයනේ දී අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ගේ ද සහභාගිත්වයෙන් ඉටිපහන් ආලෝකය මධ්‍යයේ ජපමාලය උච්ඡාරණය කරනු ලැබූ අවස්ථාවයි