නිර්මල කන්‍ය මරිය මවු තුමිය සුර ලොව, මෙලොව පමණක් නොව සකල විශ්වයේම අග රැජින ලෙසින් 2017 අප්‍රියල් 29 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී ඔටුණු පළදවනු ලැබීය.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ මේ වන විට විසිතුන් වාරයක් දර්ශණය වී ඇති කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී එතුමියගේ ප්‍රතිමාවට ඔටුණු පළදවනු ලැබුවේ අද ලෝකයේ ජීවතුන් අතර සිටින එකම අපොස්තුළුතුමාණන් වන ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ගේ දෝතිනි.

 

මේ වන විට විසිතුන් වාරයක් නිර්මල කන්‍ය මරිය මවු තුමියව සියැසින් දැක ගැනීමේ වාසනාව ලබා සිටින ශූද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා දෙව් මවුන්ට පලදවනු ලැබූ ඔටුන්න සම්පූර්ණ රත්තරනින් නිමවා ඇති අතර නිල් මැණික් රාශියක් ඔටුන්න පුරා ඔබ්බවා තිබුණි.

 

මෙම නිල් මැණික් සහිත රත්තරන් ඔටුන්න සෑදීම සඳහා ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා කිසිවෙකුගෙන්වත් කිසිදු ආකාරයක ආධාරයක් ඉල්ලා සිටියේ නැත. මේ වටිනා ඔටුන්න සාදා නිමවන තෙක් ඒ බව දැන සිටියේ කිහිප දෙනෙක් පමණි. මේ නිල් මිණි කිරුළ සඳහා වැය වූ මුළු මුදල දරණු ලැබුවේ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් විසිනි. ඒ උන්වහන්සේගේ පුද්ගලීක මුදලිනි. සිය ධනවත් දෙමාපියන්ගෙන් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ ජීවිතයේ අනාගත සුභ සිද්ධිය පිණිස උන්වහන්සේට ලැබුණ මුදල් වලිනි.

 

2017 අප්‍රියල් 29 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථාන භූමිය සහ ඒ ඉදිරියේ මහා මාර්ගය අසල ද තෙරපෙමින් රැස්වී සිටි මහා සෙනග ඉදිරියේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා ජේසු බිළිදුන් වම් හස්තයෙන් දරා ගෙන වැඩ සිටි නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන්ගේ ප්‍රතිමාවට නිල් මැණික් සහිත රත්තරන් ඔටුන්න පළදවනු ලැබූ අවස්ථාවයි මේ ඡායාරූප මගින් ඔබට දැක ගැනීමට ලැබෙනුයේ