ලොව පළමු ශ්‍රී ලාංකික අපොස්තුළුතුමා සිය ධූරයේ වසර 49 ක් සපුරණු ලබයි

ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෙලොවට දර්ශණය වීමෙන් තෝරාගනු ලැබූ ලොව දෙවන අපොස්තුළුතුමන් වූ ද, ලොව පළමු ශ්‍රී ලාංකික අපොස්තුළුතුමා වූ ද ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු පියාණන් ‛‛අපොස්තුළු ධූරයට’’ ඔසවා වසර 49 ක් පසුරණු ලැබීමේ සංවත්සරය 2024 පෙබ්‍රවාරි 24 වෙනි දින සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී අති මහත් ජයෝත්සවයෙන් සමරණු ලැබුවා.   ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ…