මේ ලෝකයේ ජීවත්ව සිටියදී ම නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියව සියැසින් දැක ගැනීමේ අතිශය දුර්ලභ වූත්, අතිශය භාග්‍යවන්ත වූත් අත්දැකීමට මුහුණ දුන් ලොව කීපදෙනා අතරට එක්වූ ප්‍රථම සහ එකම ශ්‍රී ලාංකිකයා වන ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන් සමග 2018 නව වසරේ ප්‍රථම ජපමාල උච්ඡාරණය 2018 ජනවාරි 6 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී සිදු විය.

 

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ සිට ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමාණන් ද, රැස්ව සිටි සැදැහැවතුන් සමග ජපමාලය සුරතට ගෙන දෙව් මවුන් වෙත ජපමාලය උච්ඡාරණය කරන්නට විය.

 

ජපමාලය උච්චාරණය ආරම්භයේදී සැදැවතුන් දෙව් මවුන්ගේ ප්‍රතිමාව පාමුළ ජපමාල ඉටිපහන් දල්වා එතුමියට උපහාර දක්වනු ලැබුවෝය.

 

විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් පැමිණ සිටි සැදැහැවතුන්ගෙන් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය පිරී තිබුණි.

 

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය වෙත විසිතුන් වතාවක් දැනට වැඩම කර ඇති නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියව දැක ගැනීමේ සුවිශේෂී වාසනාව ලද ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන් ද සැදැහැවතුන් සමග එක්වී දෙව් මවුන්ට ජපමාලය උච්චාරණය කරනු ලැබීම ගැන සියළු සැදැහැවතුන් ද අමන්දානන්දයට පත්වූහ.

 

2018 ජනවාරි 6 වෙනි සෙනසුරාදා සවස ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී සැදැහැවතුන් සමගින් දේව මෑණියන් වෙත ජපමාලය උච්ඡාරණය කරනු ලැබූ අවස්ථාව මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැක ගත හැකියි