කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය ද අයත් වන සීදූව පොලිස් බල ප්‍රදේශය භාරව සිටි සීදූව පොලිස් ස්ථානාධිපති, ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක මංජු ලලිත් වික්‍රමසිංහ මහතා පසුගියදා සීදූව පොලිසියෙන් සමුගෙන බෙලිඅත්ත පොලිස් බල ප්‍රදේශය භාර ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයා ලෙස පත්ව ගියේය.

 

ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක මංජු ලලිත් වික්‍රමසිංහ මහතා බෙලිඅත්ත නව පොලිස් ස්ථානාධිපති ලෙස වැඩ භාර ගැනීමේ අවස්ථාවට සීදූව පොලිස් බල ප්‍රදේශය නියෝජනය කරමින් සහභාගි වීම සදහා ඇරයුම් ලබා සිටියේ අපොස්තලික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් චින්තක මහතායි.

 

එම අවස්ථාවට සහභාගි වීමට ගිය අපොස්තලික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් චින්තක මහතා අත ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා කදිම ත්‍යාගයක් යවන ලදී. ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක මංජු ලලිත් වික්‍රමසිංහ මහතා බෙලිඅත්ත නව පොලිස් ස්ථානාධිපති ලෙස වැඩ භාරගත් සැනින් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ සුභ පැතුම් සමග එම ත්‍යාගය බෙලිඅත්ත නව පොලිස් ස්ථානාධිපති වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අතට පත්කරන ලෙස ද ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා අපොස්තලික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් චින්තක මහතාට උපදෙසක් ද දී තිබුණි. එය එලෙසින්ම ක්‍රියාත්මක විය.

 

ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන් බෙලිඅත්ත නව පොලිස් ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක මංජු ලලිත් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත යවා තිබුණ ඒ කදිම ත්‍යාගය වූයේ බුදුන් වහන්සේගේ වටිනා ප්‍රතිමාවකි.

 

එවැනි අවස්ථාවක ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා වැනි අයෙක් බුදුන් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාවක් තෑගි කිරීම ගැන ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක මංජු ලලිත් වික්‍රමසිංහ මහතා දැඩි සතුටට පත්විය. ඒ මහතා දැහැමි බෞද්ධ බැතිමතෙකි. එම අවස්ථාවට පැමිණ සිටි විවිධ මට්ටමේ සියළු පොලිස් නිලධාරීන් ද ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා වැනි අයෙක් බුදුන් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාවක් තෑගි ලෙස එවීම ගැන මහත්සේ පැසසුමට ලක් කලා පමණක් නොව පුදුමයට ද පත් වූහ.

 

බෙලිඅත්ත නව පොලිස් ස්ථානාධිපති ලෙස වැඩ භාරගනු ලැබූ ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක මංජු ලලිත් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත අපොස්තලික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් චින්තක මහතා විසින් ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන්ගේ ත්‍යාගය වූ බුදුන් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාව භාරදුන් අවස්ථාව මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකිවනු ඇත