අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ 64 වෙනි ජන්ම දිනය 2021 පෙබ්‍රවාරි 2 වෙනිදාට යෙදී ඇත. ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ මෙලොවට දර්ශණය වී තෝරා පත්කරනු ලැබූ දෙවන අපොස්තුළු තුමා වන ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමා දැනට ලොව ජීවත්වන එකම අපොස්තුළු තුමා වේ.

 

වර්ෂ 1957 පෙබ්‍රවාරි 1 වෙනි දින හරියටම රාත්‍රී 12 ට උන්වහන්සේ උපත ලැබුවේ, එවකට මීගමුවේ විසූ දොස්තර එම්. එස්. වීරකෝන් මහතාට අයත් පුද්ගලීක රෝහලේ දී වන අතර, දරු ප්‍රසූතියේ දී වෛද්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කරනු ලැබූ වෛචද්‍යවරයා වූයේ ද ඒ මහතාය.

 

ප්‍රදේශයේ ධනවත් ව්‍යාපාරිකයන් වූ ජී. සී. අපොන්සු මැතිතුමා සහ එම මැතිණිය ශුද්ධෝත්තම 14 වෙනි අපොස්තුළුතුමන්ගේ දෙමාපියන් වූහ. උපතින්ම විශාල ධනයකට උරුමකම් ඇතිව උපත ලද උන්වහන්සේ අදටත් සිය පුද්ගලීක නඩත්තුව සදහා බැතිමතුන්ගේ පඩුරු පාවිච්චි නොකරයි. එපමණක් ද නොව කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ පොදු කටයුතු සදහා ද උන්වහන්සේ සිය පුද්ගලීක මුදල් යොදවනු ලබයි.

 

2019 වර්ෂයේ යෙදුන ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ගේ 62 වන උපන් දින සංවත්සරයේ දී උන්වහන්සේ සිය දීර්ඝ ජීවිතය සම්බන්ධව පුදුම කතාවක් සිදු කරනු ලැබූ සේක. උන්වහන්සේ මේ ලෝකයේ ජීවත් සිටි ජීවිත කාලයන් අතරින් අඩුම ජීවිත කාලයක් ගෙවූ කාල සීමාව අවුරුදු 39 ක් බවත්, එය දින ගණනින් දවස් 14235 ක් බවත් පැවසූ උන්වහන්සේ, වැඩිම ජීවිත කාලයක් මේ ලෝකයේ දිවි ගෙවූ කාලයේ අවුරුදු 90 ක් ජීවත් වූ බවත්, එය දින ගණනින් දවස් 32850 ක් බවත් පැවසූ සේක.

 

අපට ද අළුතින් සිතන්නට අපූරු සිතුවිල්ලක් ලබා දුන් ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා මෙවර මෙම ජීවිත කාලය තුල මෙම පෘතුවිය මත මේ වන විට වසර 64 ක් ජීවත්ව ඇත. දින ගණනින් දවස් 23360 ක් වේ.

 

පහත වම් පස ඡායාරූපයෙන්, 64 වෙනි උපන් දිනය සමරණ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු 14 වෙනි අපොස්තුළුතුමන්ව ද දකුණු පස ඡායාරූපයෙන් වසර 64 කට පෙර උන්වහන්සේ මෙලොවට බිහිවීමේ අවස්ථාවේ දී වෛද්‍ය කටයුතු කරනු ලැබූ දොස්තර එම්. එස්. වීරකෝන් මහතාව ද ඔබට දැකගත හැකියි